Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Agrifacts en Stickstofclaim: "Ze komt opnieuw niet met onderbouwing"

Schouten betreurt geschetst beeld over totstandkoming krachtvoermaatregel

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt dat de stichtingen Stikstofclaim en Agrifacts een vertekend beeld schetsten van de totstandkoming en onderbouwing van de krachtvoerregeling. Er is na het kort geding dat op donderdag 30 juli diende de suggestie gewekt dat de regeling opgesteld zou zijn door één ambtenaar en dat het ministerie door afwezigheid van deze ambtenaar geen onderbouwing van de normen uit de regeling kon overleggen. Dit is volgens de minister een onjuiste weergave van de situatie.

Er is een team van ambtenaren belast met het realiseren van de veevoermaatregel, stelt Schouten. In dat team is beleidsinhoudelijke, juridische en rekenkundige expertise bij elkaar gebracht. Elk van de teamleden heeft een eigen specialisme of aandachtsgebied, waarbij het eindresultaat een product van het gehele team is.

Schouten vindt het jammer dat op sociale media een ander beeld is neergezet en dat dit is overgenomen door diverse media. Dit leidt volgens haar tot onrust onder boeren en draagt niet bij aan het gesprek dat zij met boeren en hun belangenorganisaties wil voeren over haar beleid.

De minister stelt in een reactie op vragen uit de Tweede Kamer dat de cijfermatige basis voor de tijdelijke regeling zijn gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zoals weergegeven in de publicatie Mest en Mineralen 2018. Op basis van de cijfers van het CBS zijn de referentie voor 2018 en de beoogde reductie voor 2020 vastgesteld.

Voor de toedeling van de beoogde reductie naar melkveebedrijven wordt in de regeling een onderscheid gemaakt naar grondsoort en bedrijfsintensiteit. Deze differentiatie is afgeleid van een notitie van Wageningen Economic Research. Dit heeft geresulteerd in normen, waarvan Schouten de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft gevraagd om te valideren of deze normen inderdaad zullen leiden tot de beoogde reductie van stikstofemissie in de melkveehouderij.

Schouten benadrukt dat al de documenten openbaar zijn en te raadplegen via de website van de Rijksoverheid.

Bron: Ministerie van LNV

Reactie Agrifacts en Stickstofclaim - "LNV-minister Schouten komt opnieuw niet met onderbouwing veevoermaatregel" 

De stichtingen Agrifacts en Stikstofclaim kwamen gisteren met de volgende reactie op de antwoorden van minister Schouten op de Kamervragen naar aanleiding van de berichtgeving over het kort geding over de voermaatregel:

Vandaag kwam minister Schouten opnieuw naar buiten met de bekende stapel documenten, die de 'onderbouwing' zouden vormen van de veevoermaatregel. Deze keer als antwoord op de vele Kamervragen die werden gesteld, naar aanleiding van het kort geding tegen LNV over de voermaatregel. Het kort geding was aangespannen door de stichtingen Agrifacts en Stikstofclaim en diende op 30 juli. STAF en Stikstofclaim willen de eiwitlimieten reproduceren. Al eerder gaven de stichtingen Agrifacts en Stikstofclaim aan, dat op basis van deze stapel documenten de eiwitlimieten van de minister niet na te rekenen zijn. Er ontbreekt belangrijke informatie, die het ministerie tot nu toe weigert te verstrekken.

De minister verwijst bijvoorbeeld uitgebreid naar een CBS-rapport dat gebruikt zou zijn, echter dit rapport maakt geen onderscheid naar negen grondsoort-intensiteitsklassen, wat de veevoermaatregel wel doet. Het is één van de reeks vragen die nog altijd openstaat. Ook wijken de cijfers van de minister af, van praktijkcijfers. Hoe de minister tot de eiwitlimieten is gekomen, blijft een raadsel. Met een kort geding hoopten de stichtingen Agrifacts en Stikstofclaim de ontbrekende informatie op tafel te krijgen. Die bleek niet gedocumenteerd te zijn, zo bleek tijdens de zitting. Daarop werd met tussenkomst van de rechter besloten dat LNV deze informatie mondeling zou overdragen aan Agrifacts en Stikstofclaim. Tot een gesprek kwam het echter nog niet. Het ministerie wil de berichtgeving door beide stichtingen over dit gesprek verdergaand aan banden leggen. Beide stichtingen willen het ministerie tegemoet komen door de Chatham house rules te hanteren (geen informatie over ambtenaren naar buiten brengen), maar geen toezeggingen doen voor verdergaande restricties voor de communicatie.

Agrifacts en Stikstofclaim proberen sinds eind juni de onderbouwing van de eiwitlimieten in de veevoermaatregel op tafel te krijgen. Ook willen beide stichtingen dat LNV aantoont dar de gestelde ondergrens van 155 gram ruw eiwit per kg droge stof geen gezondheidsklachten oplevert. Tot nu toe betracht het ministerie geen openheid en transparantie.

Klik hier voor een link naar de Kamerstukken.

Voor meer informatie: www.stikstofclaim.nl 

Publicatiedatum: