Door kennisuitwisseling en kennisopbouw

Europees project moet leiden tot vermindering aantasting ziekte en planten in bio-fruitteelt

Preventieve maatregelen tegen ziekten en plagen zijn essentieel in de biologische fruitteelt. Toch kunnen de verliezen die worden veroorzaakt door insecten, mijten en schimmels groot zijn. Indien nodig is het mogelijk om gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong in te zetten.Veel biologische fruittelers in Europa hebben hun eigen, aangepaste methoden en technieken om ziekten en plagen met succes te bestrijden en beheersen. Deze waardevolle praktijkkennis en ervaring blijft vaak binnen het eigen bedrijf of omgeving, en wordt niet gedeeld met fruittelers in andere regio's die voor dezelfde uitdagingen staan. Het BIOFRUITNET-project brengt de mensen in de biologische fruitsector in heel Europa met elkaar in contact om zo succesvolle maatregelen en methoden voor iedereen toegankelijk te maken.

De eerste stap in het project is om een actueel beeld te krijgen van de uitdagingen waarmee de biologische fruittelers in Europa momenteel worden geconfronteerd, en om de strategieën te inventariseren die worden gebruikt om deze uitdagingen aan te gaan. De BIOFRUITNET-partners hebben een vragenlijst opgesteld (in het Engels) voor fruittelers, adviseurs en onderzoekers in de biologische sector. Met deze enquête wordt nagegaan welke kennis nodig is en dus moet worden ontwikkeld voor de biologische teelt van hardfruit, steenfruit en citrusvruchten. Er wordt ook geïnventariseerd welke ervaringen er zijn met ‘eigen’ ontwikkelde maatregelen of methoden om ziekten en plagen te beheersen. Bovendien wordt gevraagd op welke manier fruittelers deze technische informatie zouden willen ontvangen.

Met het resultaat van de enquête wordt bepaald wat voor kennis en informatie nodig is in de verschillende regio’s, op welke manier deze kennis beschikbaar moet zijn en welke communicatiemiddelen gewenst zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om video's, podcasts en e-learning cursussen. Alle informatie moet zowel informatief als makkelijk toegankelijk zijn. Deze communicatieproducten zullen in heel Europa beschikbaar zijn via netwerken, adviesdiensten en het onderwijs.

In heel Europa worden circa 300 enquêtes gehouden, waarvan 20 in Nederland en België. Biologische fruittelers, adviseurs en enkele onderzoekers in 20 Europese landen worden benaderd om deze zomer de vragenlijst in te vullen. Per land zal de lokale partner in het project met u contact opnemen.

Voor Nederland en België is Delphy partner in het BIOFRUITTEELT project.

Voor meer informatie:  
https://delphy.nl/research/biofruitnet/ 
https://biofruitnet.eu


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven