Drie living labs in het leven geroepen voor biodiversiteitonderzoek

NWO heeft drie zogenoemde ‘living labs’ gehonoreerd binnen het NWA-programma dat herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied beoogt. Transdisciplinaire consortia van kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties gaan in de praktijk op verschillende plekken in het land de mogelijkheden voor biodiversiteitsherstel onderzoeken. Er is een bedrag van 4,365 miljoen euro mee gemoeid, medegefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het gaat om praktijkonderzoek in de Ooijpolderregio in het rivierengebied rond Berg en Dal, het veenweidegebied in de Alblasserwaard en in de Zuid-Hollandse duin- en bollenstreek. Het komende halfjaar worden de drie toegekende living labs aaneengesmeed tot één groot project, onder auspiciën van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, in nauwe afstemming met het ministerie van LNV. Begin 2021 zal het project starten.     

Doel van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en het ministerie LNV is dat deze drie living labs een voortrekkersrol gaan vervullen. Het streven is namelijk dat een brede set van vergelijkbare living labs ontstaat dat representatief is voor alle landschappen van Nederland en daarmee te vertalen zijn naar alle mogelijke praktijksituaties voor het behoud van biodiversiteit in het landelijk gebied en bijdragen aan de realisatie van kringlooplandbouw.

Doel van het NWA-programma is meer inzicht verkrijgen in de mogelijkheden voor biodiversiteitsherstel in de praktijk. Het programma is uitdrukkelijk gericht op de verbinding van onderzoek met het valoriseren van praktijkkennis. Denk daarbij aan maatregelen ter bevordering van biodiversiteit, via prestaties en indicatoren die succes meten, tot een integrale aanpak en inzicht in vertaling naar ecologische winst. Het gaat hier om sociale, economische en ecologische aspecten.

Klik hier om meer te lezen over de gehonoreerde projecten in de Ooijpolderregio in het rivierengebied rond Berg en Dal, het veenweidegebied in de Alblasserwaard en in de Zuid-Hollandse duin- en bollenstreek. 

Bron: NWO


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven