Een gesprek met Marian Blom (Projectleider Bionext/Vicepresident IFOAM EU)

"Dit jaar is bepalend voor het komend decennium"

Op het moment staat de hele wereld op zijn kop en we weten nog niet hoe lang deze vreemde situatie gaat aanhouden. Als het één ding laat zien is het wel dat de mens niet losstaat van de natuur, maar er onderdeel van uitmaakt. Ontwikkelingen in de natuur hebben effect op de bevolking wereldwijd en ons gedrag heeft effect op de natuur. Dat besef zou leidend moeten zijn bij de manier waarop wij omgaan met die natuur.

Biologische landbouw probeert zoveel mogelijk met de natuur samen te werken. Bionext komt op voor de belangen van de Nederlandse biologische sector. Om dat te bewerkstelligen, is de ketenorganisatie niet alleen actief in Den Haag maar ook in Brussel. Projectleider Marian Blom is ook actief als vicepresident van IFOAM EU en vertelt hier graag wat meer over.

Wat gebeurt er in Brussel rondom de Green Deal/'Farm to Fork'?
Zoals bekend heeft de Europese Commissie enkele maanden geleden haar 'Green Deal' gepresenteerd. Het plan is om van Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken in 2050. Dat is een superuitdaging! Om dit te realiseren, worden maatregelen voorgesteld voor verschillende sectoren in de economie, zoals de energiesector, de bouw, het transport, maar ook de landbouw. Voorstellen voor de landbouw worden samengevat in de 'boer-tot–bord strategie' (farm to fork). Dat wordt dit voorjaar geschreven, waarbij wel drie afdelingen van de Europese Commissie bijdragen aan deze strategie, namelijk landbouw, gezondheid en voedselveiligheid, en milieu, (AGRI, SANTE, ENV). Ondertussen gaan ook de onderhandelingen voor een nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid weer verder.

Wat heeft dit voor impact op de biologische sector?
De boer-tot-bord strategie biedt grote kansen voor de biologische landbouw. De verschillende commissarissen hebben al uitspraken gedaan die er op wijzen dat ze biologische landbouw als oplossing zien. Von der Leyen heeft gezegd dat het areaal biologisch omhoog moet in Europa en dat we haast moeten maken met het voorstel van de Europese Commissie over btw-tarieven. Dan kunnen de lidstaten hier doelgerichter gebruik van maken als toonbeeld van hun milieuambities, bijvoorbeeld om biologische groente en fruit te ondersteunen. Kyriakides, eurocommissaris voor gezondheid en voedselveiligheid, heeft aangegeven dat ze doelen voor reductie van pesticiden en antibiotica wil instellen en dat de groei van biologisch een van haar doelen is. Landbouwcommissaris Wojciechowski wil een actieplan voor de biologische landbouw opstellen voor jaareinde. Daarnaast werkt het directoraat-generaal voor milieu aan een biodiversiteitsstrategie waarin het biologisch areaal bijdraagt aan het bereiken van de biodiversiteitsdoelen.

De boer-tot-bord strategie is overigens vooral een ambitieagenda, waarbij concrete maatregelen in ander beleid terecht moeten komen, bijvoorbeeld in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Een groot deel van de impact hangt dus af van hoe je de ambities weet te concretiseren in beleid.

Wat is de kernboodschap van IFOAM EU richting Frans Timmermans ?
Natuurlijk zijn we blij dat de Europese Commissie, net als wij, ziet dat de biologische landbouw een gecontroleerd en geborgd systeem is voor duurzame landbouw. We dagen de Europese Commissie uit om moedig te zijn en in de boer-tot-bord strategie een concreet doel vast te stellen voor de groei van de biologische sector in de EU. Het gemiddelde areaal in de EU is nu ruim 7%, waarbij de verschillen per land groot zijn. Per 2030 zou het EU gemiddelde areaal 20% moeten zijn. Dat betekent echt niet dat ieder land dat percentage moet halen. Oostenrijk zit al op dat percentage, terwijl Nederland nog rond de 4% zit. Maar als ieder land zichzelf ten doel zou stellen dat haar areaal biologisch ieder jaar met 8% zou groeien dan halen we een Europees gemiddelde van 20%.

Onderdeel van die kernboodschap is wel dat je nooit alleen moet inzetten op vergroten van het areaal. Ook de markt moet meegroeien, en daar kan de Europese Commissie aan bijdragen door, zoals Van der Leyen al suggereerde, het btw-systeem aan te passen, zodat landen een laag btw op biologische producten kunnen afspreken. Ook kun je meer biologisch eisen in openbare kantines en catering ('green public procurement'). Verder vindt IFOAM EU dat het nationale strategische plan dat de landen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid moeten maken een verplicht hoofdstuk moet bevatten hoe landen vraag en aanbod van biologische producten gaan stimuleren. Het moet een meetbaar en controleerbaar plan zijn.

Hoe kijk je tegen andere landbouwsystemen zoals agro-ecologie, agro-forestry en regeneratieve landbouw?
Ik denk dat al deze initiatieven kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw. De IFOAM EU heeft onlangs nog een standpunt aangenomen waarin ze aangeeft wat ze onder agro-ecologie verstaat en waar de biologische en de agro-ecologische beweging elkaar kunnen versterken en van elkaar kunnen leren.

Regeneratieve landbouw is waardevol als het doorbouwt op de biologische landbouw en verder gaat dan de productie-eisen die zijn vastgelegd in de publieke wet. Zo wordt het in de VS ook gezien.

IFOAM EU denk dat het mogelijk moet zijn om per 2030 de helft van het landbouwareaal in de EU beteeld te hebben volgens de principes van de biologische landbouw maar zonder dat het per se gecertificeerd biologisch is. Landbouwbewegingen als agro-ecologie, agro-forestry en regeneratieve landbouw passen daar prima in.

Hoe houden Bionext en IFOAM EU druk op de ketel?
We moeten vooral zorgen dat we voldoende tijd hebben en tijd nemen om de voordelen van de biologische landbouw, die voor ons soms vanzelfsprekend zijn, onder de aandacht te brengen bij de politici en de beleidsmakers in Brussel en in Den Haag.

Voor meer informatie: blom@bionext.nl 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven