Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Sterke groei voor Triodos Investment Management in 2019

Beheerd vermogen Triodos Organic Growth Fund: -23,8% naar 42,1 miljoen euro

In 2019 is het beheerd vermogen van Triodos Investment Management gegroeid naar EUR 4,9 miljard (ultimo 2018: EUR 4,2 miljard). Vergeleken met de eindejaarscijfers van 2018 is het totaal beheerd vermogen met 18% gestegen. Deze sterke groei van het beheerd vermogen is het resultaat van aanhoudende instroom in bijna alle fondsen gecombineerd met gunstige marktomstandigheden.

Triodos Investment Management blijft onder investeerders een toenemende vraag zien naar mogelijkheden om te investeren met impact naast het realiseren van een gezond financieel rendement. Dit ziet zij ondermeer terug in haar eigen aanhoudende groei. In 2019 heeft Triodos Investment Management de vruchten kunnen plukken van het in huis halen van het financiële asset management van de impact equities & bonds fondsen en het beheer van de discretionaire portfolio’s van Triodos Bank Private Banking Nederland. Daarnaast kende het merendeel van de fondsen dat belegt in niet-beursgenoteerde bedrijven en projecten een goede performance en consistente groei.  

Jacco Minnaar, Directievoorzitter van Triodos Investment Management: "2019 was een goed jaar voor Triodos IM en we zijn zeer verheugd met de resultaten die we hebben weten te realiseren, zowel wat betreft de gerealiseerde impact als het financieel resultaat. Voor 2020 verwachten we dat onze groei minder sterk zal zijn als gevolg van de effecten van de COVID-19 pandemie. Tegelijkertijd is het wel zo dat door de lagere correlatie van een groot deel van onze fondsen met de ontwikkelingen op de financiële markten en de terughoudende beleggingsallocatie die reeds werd toegepast voor onze impact equities & bonds fondsen, we in de huidige situatie relatief goed gepositioneerd zijn."

De sterke groei van het totaal beheerd vermogen omvat tevens een daling met EUR 102 miljoen als gevolg van het beëindigen van de activiteiten van Triodos Vastgoedfonds. Tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 17 december 2018, hebben de aandeelhouders van het fonds ingestemd met het voorstel van de beheerder om de activiteiten van het fonds te beëindigen. In het derde kwartaal van 2019 heeft Triodos Investment Management met succes de portefeuille van Triodos Vastgoedfonds verkocht en een significante uitkering aan aandeelhouders verstrekt. De afronding van het proces om de activiteiten te beëindigen, inclusief een slotuitkering aan aandeelhouders, heeft plaats gevonden in het eerste kwartaal van 2020.  

Ontwikkelingen Triodos beleggingsfondsen in 2019
De Triodos beleggingsfondsen bieden beleggers de mogelijkheid om direct te beleggen in duurzame sectoren. Deze sectoren variëren van microfinanciering in opkomende markten, duurzame energie en biologische landbouw tot beursgenoteerde ondernemingen die actief bijdragen onze duurzame transitiethema's.

In 2019, is het beheerd vermogen van Triodos Renewables Europe Fund, het fonds dat belegt in kleine tot middelgrote duurzame energieprojecten, met 44,6% toe genomen tot EUR 119,9 miljoen. Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund, de fondsen die beleggen in financiële instellingen in opkomende markten, zijn respectievelijk gegroeid met 9,2% en 19,0% naar EUR 399,4 miljoen en EUR 453,9 miljoen.

De Triodos Impact Equities & Bonds fondsen (Triodos SICAV l), welke beleggen in beursgenoteerde bedrijven, groeiden met 36,5% naar EUR 2.020,3 miljoen. Het beheerd vermogen in de discretionaire portefeuilles van Triodos Bank Private Banking Nederland, welke beheerd worden door Triodos Investment Management, groeide met 26,8% naar EUR 800,3 miljoen.

Het beheerd vermogen van Triodos Groenfonds, het fonds dat belegt in groene projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen, kende een groei van het beheerd vermogen van 9,6% naar 969,4 miljoen.

Triodos Organic Growth Fund, het fonds dat investeerders de mogelijkheid biedt om te participeren in de groeiende sector voor biologische voeding en duurzame consumentenproducten in Europa, zag het beheerd vermogen met 23,8% dalen naar EUR 42,1 miljoen. Het beheerd vermogen van Triodos Multi Impact Fund, het Triodos fund-of-funds, daalde met 5,2% naar EUR 35,8 miljoen per ultimo 2019.

In 2019, is de intrinsieke waarde van SFRE Fund met 9,6% gestegen naar USD 40,0 miljoen. Het fonds is in maart 2015 opgericht door de Global Alliance for Banking on Values (GABV). Het is het eerste wereldwijde, open-end beleggingsfonds dat is opgericht om langetermijnkapitaal te verstrekken aan waardengedreven banken en wordt sinds januari 2018 beheerd door Triodos Investment Management.

Rendementen
Op basis van intrinsieke waarde op de laatste handelsdag van 2019 bedroegen de rendementen:

Klik hier voor een uitvergroting van deze tabel.

De SICAV I fondsen profiteerden gedurende 2019 van een positief beurssentiment en de aandelenrally’s in het eerste, derde en vierde kwartaal. In december realiseerden de aandelenbeurzen wereldwijd recordhoogtes, wat resulteerde in de beste wereldwijde jaarlijkse performance sinds de grote financiële crisis van tien jaar geleden en rendementen met dubbele cijfers voor de SICAV I fondsen die beleggen in aandelen. 

Het negatieve rendement van Triodos Organic Growth Fund’s van -13,7% over 2019 is voornamelijk het gevolg van tegenvallende resultaten van de grotere bedrijven in de portefeuille van het fonds. Deze bedrijven zitten in een transitiefase van snelgroeiende bedrijven en pioniers in hun sector naar volwassen bedrijven die opereren in een uitdagende omgeving met toenemende concurrentie als gevolg van de toegenomen vraag naar duurzame producten. Om een antwoord te kunnen geven op deze ontwikkelingen moeten deze bedrijven aanpassingen doorvoeren voor wat betreft hun strategie, organisatie en productaanbod. De investeringen die nodig zijn voor deze transitie drukken op de korte termijn winstgevendheid van deze bedrijven en hebben daarmee een negatieve impact gehad op de prestatie van het fonds in 2019.   

Het rendement van de overige fondsen was in lijn met de verwachtingen.

Gerealiseerde impact
Triodos Investment Management’s missie is om geld te laten werken voor een positieve maatschappelijke en ecologische verandering. Met de positieve impact die we realiseren via onze investeringen, dragen wij bij aan een versnelling van de transitie naar een duurzamere samenleving. 

In 2019 betekende dit:

  • Een bijdrage aan de reductie van de CO2-uitstoot met meer dan 0,4 miljoen ton (2018: 0,4 miljoen ton) door de duurzame energieprojecten die we financieren. Deze duurzame energieprojecten hebben een gezamenlijke opwekkingscapaciteit van 2.000 MW duurzame energie, wat gelijk staat aan de elektriciteitsbehoefte van 3.821.000 huishoudens wereldwijd (2018: 1.687.000).
  • Dat ruim 98.000 (2018: ruim 104.000) kleinschalige boeren in 9 opkomende landen wereldwijd direct werden betaald bij levering van hun oogst dankzij handelsfinancieringen, waarbij 10 verschillende biologische fair trade-producten op internationale markten werden gebracht die afkomstig waren van 64.000 hectare gecertificeerde biologische landbouwgrond (2018: 56.000) en 6.000 hectare grond in transitie (2018: 24.000);
  • Dat de biologisch beheerde grond van boerderijen in Europa die werden gefinancierd door Triodos Investment Management in totaal een equivalent van 9,1 miljoen maaltijden konden produceren, ofwel genoeg voedsel voor een duurzaam dieet voor ongeveer 8.300 mensen (2018: 9.100). In totaal werd ongeveer 10.700 hectare aan biologische landbouwgrond in Europa gefinancierd;
  • Het verstrekken van financieringen aan 109 opkomende en gevestigde financieringsinstellingen voor inclusive finance in Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Deze instellingen bereiken 19,1 miljoen kredietnemers (2018: 19,2 miljoen). Ongeveer 19,2 miljoen mensen met een laag inkomen maken gebruik van spaardiensten die door deze instellingen worden aangeboden (2018: 11,1 miljoen).

Meer informatie over de impact die onze fondsen hebben gerealiseerd in 2019 is beschikbaar via onze online impact reports. De online impact reports benadrukken onze rol als impact investeerder. Ze presenteren de door ons gerealiseerde impact in 2019 in een context van cijfers en verhalen, waarbij onze missie om geld in te zetten voor positieve sociale en ecologische verandering voor het voetlicht wordt gebracht. De 2019 impact reports zijn vanaf 18 maart 2020 online beschikbaar.

Meer gedetailleerde informatie over de financiële ontwikkelingen van de fondsen in het jaar 2019 is beschikbaar in de jaarverslagen van deze fondsen. De jaarverslagen, inclusief de geauditeerde jaarrekeningen, worden gepubliceerd op www.triodos-im.com op 7 april 2020 (Impact Equities & Bonds fondsen, Triodos Renewables Europe Fund en Triodos Microfinance Fund), 16 april 2020 (Triodos Groenfonds, Triodos Fair Share Fund en Triodos Multi Impact Fund) en 14 mei 2020 (SFRE fund).

Over Triodos Investment Management
Triodos Investment Management brengt beleggers die hun geld in willen zetten voor blijvende, positieve verandering samen met innovatieve ondernemers en duurzame bedrijven die precies daarmee bezig zijn. Op deze manier dienen wij als katalysator in die sectoren die een sleutelrol spelen in de transitie naar een eerlijker, duurzamer en menselijker wereld.

In de 25 jaren waarin wij actief zijn als impactbelegger hebben wij een diepgaande kennis opgebouwd over sectoren als Energie & Klimaat, Financiële Dienstverlening in opkomende markten en Duurzame Voeding en Landbouw.. Naast directe investeringen in deze sectoren, beleggen wij ook in beursgenoteerde ondernemingen die actief bijdragen onze duurzame transitiethema’s. Per ultimo 2019 bedroeg het vermogen onder beheer van Triodos Investment Management EUR 4,9 miljard.

Triodos Investment Management is wereldwijd actief als impactbelegger en is een volledige dochteronderneming van Triodos Bank NV.

Publicatiedatum: