Nieuw platform informeert over opkomende voedselveiligheidsrisico’s

De Onderzoeksraad voor Veiligheid adviseert met het oog op de voedselveiligheid om een zelfstandige coördinerende eenheid in te richten, die onafhankelijk van beleid en beleidsuitvoering opereert. Deze eenheid moet uit zoveel mogelijk bronnen informatie en signalen over opkomende voedselveiligheidsrisico’s en hiaten in het voedselsysteem bij elkaar brengen en hierover rapporteren in openbare dreigingsrapportages. De ministers Bruins van Medische Zorg en Sport en Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nemen dit advies over. Zij kiezen ervoor een platform in te richten en waarin partijen hun kennis en expertise over de signalering van voedselveiligheidsrisico’s samenbrengen. Dat schrijven de ministers aan de Tweede Kamer.

In Nederland werken het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Wageningen Food Safety Research, Centraal College ter beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) en het Bureau Risicobeoordeling en onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) samen aan de signalering van voedselveiligheidsrisico’s. Het RIVM krijgt de opdracht om een platform in te richten dat signalen van opkomende voedselveiligheidsrisico’s bij elkaar brengt en dat aanvullend is op de bestaande structuren en werkwijzen van signalering.

Platform moet eind 2019 van start gaan
In het nieuwe platform moeten inhoudelijke experts signalen uitwisselen. Zij adviseren of en op welke wijze signalen worden opgepakt in bestaande structuren van risicobeoordeling, onderzoeksprogrammering en handhaving. Het platform zal periodiek een overzicht geven van de signalen en adviezen die het heeft gegeven en zal ook internationaal signalen opvangen en uitwisselen en samenwerken met de Europese Commissie, andere lidstaten en internationale instituties zoals de Europese autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA. Bruins en Schouten verwachten dat het platform voor het einde van dit jaar van start gaat. Na één jaar wordt het platform geëvalueerd.

Nieuwe technieken
De Onderzoeksraad geeft aan dat er een substantiële verbetering van de surveillance en bronopsporing en het toeschrijven van ziektegevallen aan voedselbronnen moet komen. Daarbij kunnen nieuwe diagnostische technologieën worden benut zoals 'Whole Genome Sequencing'. Met deze techniek zijn inmiddels enkele bronnen van infecties opgespoord. Onder andere recent Listeria in vleesproducten. In de komende periode wordt toegewerkt naar het meer routinematig kunnen inzetten van deze technologie.

Delen van informatie
Aan het delen van informatie tussen bedrijven en de NVWA wordt gewerkt in het kader van het Actieplan Voedselveiligheid. Bovendien heeft de NVWA structureel overleg met betrokken branchepartijen, waarin signalen besproken worden. Ook is een project gestart waarbij de voedselproducerende sectoren aan versterking van de zelfcontrole werken en aan de verbetering van de naleving door hun ketens op het vlak van voedselveiligheid.

Lees de Kamerbrief

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven