Bionext in stuurgroep

Minister Schouten wil onderzoeksprogramma Groene Veredeling voortzetten

Het huidige onderzoeksprogramma Groene Veredeling loopt in 2019 af. De komende jaren is minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bereid voor een nieuw programma jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar te stellen, op voorwaarde dat het bedrijfsleven gemiddeld 40% van de totale kosten uit eigen middelen beschikbaar stelt in natura en in cash. In beginsel loopt het programma 10 jaar, met na 5 jaar een evaluatie. Schouten schrijft dat in een reactie op een motie van de Tweede Kamer, waarin de regering om voor voortzetting van het programma gevraagd werd.

Het Programma Groene Veredeling richt zich op onderzoek voor de veredeling van gewassen voor low input land- en tuinbouw, met andere woorden veredeling van rassen die minder afhankelijk zijn van gewasbeschermingsmiddelen of hoge mestgiften en beter aangepast zijn aan veranderende klimaatomstandigheden. Wilde verwanten uit de natuur zijn niet zelden de bron voor de gewenste eigenschappen. Daarom is sprake van langdurige trajecten voordat bruikbaar teeltmateriaal beschikbaar komt voor telers en veredelaars. Binnen dit programma werken onderzoekers van Wageningen University & Research, het Louis Bolk Instituut en tientallen bedrijven intensief samen aan de ontwikkeling van gewassen.

Gezien het publiek-private karakter van dit programma, zal dit programma in overleg met de betrokken partijen worden onderbracht bij het missiegedreven innovatiebeleid van het thema Landbouw, Water en Voedsel. De focus zal daarbij liggen op rassen die resistent of minder gevoelig zijn voor ziekten en plagen; die beter bestand zijn tegen abiotische stress en variatie in bodems en teeltomstandigheden; die efficiënter met water en mineralen omgaan en rassen die passen in systemen gericht op koolstofvastlegging en een grotere biodiversiteit.

Schouten hecht eraan dat de resultaten zowel worden gedeeld met de biologische als met de gangbare landbouw. De lessen uit het lopende programma worden benut om met het nieuwe programma nog meer impact te genereren in de praktijk. Er zal een stuurgroep worden ingesteld om het programma te ontwikkelen en begeleiden. Bionext, Plantum en LTO hebben hierin zitting, naast onderzoekers van Wageningen Research en het Louis Bolk Instituut. Ook het ministerie van LNV is hierin vertegenwoordigd.

Lees de Kamerbrief

Bron: AgriHolland


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven