Minder broeikasgassen uit land- en tuinbouw

In 2030 moet Nederland jaarlijks 49% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. In de landbouw is veel mogelijk: door bomen te planten, door CO₂-opslag in de bodem of door de methaanemissie in de rundveehouderij te verminderen.

Om bij te dragen aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen, zal de Nederlandse land- en tuinbouw en andere landgebruikers jaarlijks 3,5 miljoen ton minder broeikasgassen moeten uitstoten. Dat betekent dat er (1) minder CO₂ vrij moet komen, (2) dat CO₂ moet worden geslagen, bijvoorbeeld in de bodem, en (3) dat de melkveehouderij de uitstoot van methaan - een sterk broeikasgas - moet verminderen. In het artikel 'Hoe boeren broeikasgassen kunnen verminderen' verkent KennisOnline de mogelijkheden.

Bomen
Zo kan door het aanplanten van bomen CO₂ worden vastgelegd. De Wageningse hoogleraar Europese bossen, Gert-Jan Nabuur schat dat door goed beheer of door in te grijpen de CO₂-vastlegging van bossen in Nederland met de helft kan worden vermeerderd. Als voorbeeld wordt in het artikel pluimveehouder Johan Verbeek genoemd die tweehonderd notenbomen plantte waaronder zijn 16.000 kippen kunnen lopen. Dat notenbosje kan acht tot negen ton CO₂ per hectare per jaar vastleggen.

Bodem
Ook in de bodem kan CO₂ worden vastlgelegd en vastgehouden. Wageningse bodemspecialist Peter Kuikman denkt dat door beter landgebruik wel een miljoen ton CO₂ kan worden vastgelegd. Het is daarbij ook belangrijk te zorgen dat aan de bodem toegevoegde organische stof niet te snel wordt afgebroken door micro-organismen. Onnodig koolstofafbraak kan worden beperkt door bijvoorbeeld minder vaak en minder diep te ploegen. En in de laaggelegen veenwijdegronden kanervoor worden gezorgd dat minder veen oxideert door de grondwaterstand te verhogen. Daarom wordt op verschillende plaatsen in het veenweidegebied geëxperimenteerd met een hoger grondwaterpeil.

Koeien
Methaan (CH₄) is een 25 keer sterker broeikasgas dan CO₂. Volgens onderzoeker Leon Šebek is de koe voor meer dan 65% verantwoordelijk voor de bijdrage van de veeteelt aan klimaatgassen. Dit methaan komt voor 20% uit de mest, en voor 80% uit de bek en neus van de koe. De methaanemissie uit mest kan flink worden gereduceert door mest beter op te vangen, af te dekken en vervolgens te vergisten tot biogas. Lastiger is de reductie van methaan uit bek en neus. Door voermaatregelen kan de uitstoot bijna worden gehalveerd. Maar Šebek zegt dat men voorlopig blij moet zijn met een afname van 20 tot 25%.

Koeienvoer en broeikasgassen, KennisOnline in beeld 2019

Glastuinbouw
In de glastuinbouw blijkt ook veel mogelijk. Sinds de start van het onderzoeksprogramma 'Kas als energiebron' is de CO₂-emissie in die sector met een derde afgenomen tot 4,4 miljoen ton per jaar, terwijl de productie per oppervlakte is verdubbeld. Glastuinders doen dat door warmte beter binnen te houden, warmte terug te winnen uit ventilatielucht of te werken met een warmtepomp of geothermie.

Klik hier voor het artikel van KennisOnline

Bron: Groen Kennisnet


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Rss Twitter

© BioJournaal.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven