De oproep voor het indienen van pre-voorstellen voor projecten onder de coördinatie van de ERA-NETTEN SUSFOOD 2 en CORE Organic Cofund is officieel gelanceerd. De deadline voor indiening is 4 november 2019.

De Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij voorziet een totaalbedrag van 150.000 euro voor Vlaamse onderzoekscentra voor deelname aan de SUSFOOD 2 - CORE Organic Cofund call.

Toelichting
Het ERA-NET Cofund, in het kader van Horizon 2020, heeft als doel de samenwerking en coördinatie tussen de verschillende financieringsprogramma’s voor onderzoek en innovatie van de EU-lidstaten en de geassocieerde landen te bevorderen. Het doel van CORE Organic is om de kennis en de benodigde innovatiecapaciteit die nodig is om de verdere ontwikkeling van de biologisch landbouw en voeding te ondersteunen te verhogen. Het ERA-NET Cofund SUSFOOD2 heeft als strategisch doel maximaal bij te dragen tot de ontwikkeling van meer duurzame voedingssystemen van productie tot consumptie.

De ERA-netten SUSFOOD2 en CORE Organic Cofund bouwden een gezamenlijk netwerk op met 21 partners uit 18 landen/regio’s die een totaalbudget van 10.585.000 euro beschikbaar stellen voor deze oproep. De financiering van de transnationale projecten zal gebaseerd zijn op een "virtueel gemeenschappelijk pot" principe. Dit betekent dat iedere nationale instantie haar eigen nationale onderzoekers financiert in een transnationaal projectconsortium. Het projectconsortium moet bestaan uit minimum 3 onderzoeksinstellingen uit minstens 3 landen die partner zijn binnen SUSFOOD2 - Core Organic Cofund en een budget voorzien binnen de call.

De Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij voorziet binnen het programma ‘onderzoeksprogramma biologisch landbouw’ in functie van een groei van de biologische landbouw- en voedingssector” een budget van maximum 150.000 euro voor Vlaamse partners voor deelname aan deze oproep.

Het Departement Landbouw en Visserij steunt de volgende twee thema’s van de SUSFOOD2-Core Organic Cofund oproep:

Topic 1: Resource-efficient, circular, and zero-waste food systems
Topic 2: Diversity in food from field to plate
Het 3de en het 4de thema van de SUSFOOD2-CORE Organic Cofund call komen voor het Departement Landbouw en Visserij NIET in aanmerking voor subsidiëring.

Vanuit het Departement Landbouw en Visserij wordt de nadruk gelegd op onderzoek dat ingaat op reële noden binnen de Vlaamse biosector en het streven naar vraag gestuurd onderzoek. Het aftoetsen van de pre-voorstellen met de Vlaamse biosector wordt ten zeerste aangeraden.

Indienvoorwaarden
Deze oproep is uitsluitend bedoeld voor Vlaamse organisaties zonder commerciële doeleinden.

De deadline voor het indienen van pre-voorstellen voor de projecten is 4 november 2019.

Meer informatie over het indienen van projecten, de nationale voorwaarden en prioriteiten is beschikbaar op de website van CORE Organic Cofund.

Voorwaarden die bij het indienen van de pre-voorstellen moeten worden nageleefd bij de Vlaamse partners die financiering aanvragen bij het Departement Landbouw en Visserij zijn beschikbaar in het PDFNederlands en het PDFEngels.

Webinar 20 september
Op 20 september 2019 wordt een webinar voor geïnteresseerde aanvragers georganiseerd, die een overzicht geeft van alle relevante aspecten van de oproep (d.w.z. onderwerpen, voorwaarden, vereisten, indiening van voorstellen, evaluatie, enz.) en tijd biedt om open vragen te beantwoorden.

Voor meer informatie: Marleen Delanoy, +32 498 90 35 82,