Kan bio de conventionele landbouw voorbijstreven?

Ontwikkelingen in agri-tech en duurzaam aanbodketenmanagement dragen bij aan het verkleinen van de opbrengstgaten tussen de bio en conventionele landbouw. Er is al veel in nieuwe oplossingen geïnvesteerd. Oplossingen die zorgen voor een hoge opbrengst en een lage impact op het milieu van landbouwpraktijken - van apps voor transparantie tot satellietmonitoren van herbebossingsprogramma's. FoodIngredientsFirst richt zich tot de bio-sector. 

Wat opbrengst en productiviteit betreft toont onderzoek aan dat de opbrengstgaten tussen bio en conventionele opbrengst in de loop van de tijd afnemen naast een efficiënter gebruik van voedingsstoffen en ruimtelijke stabiliteit in het bio-systeem, aldus Hans Dreyer, directeur van The Plant Production and Protection Division (AGP) en de Food and Agriculture Organization van de VN (FAO).  

De opbrengst van bio-producten is sinds 2.000 verdrievoudigd. Dreyer: "Volgens gegevens van het Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) leverde de mondiale markt voor gecertificeerde bio-voeding en drank in 2017 € 92,1 mld op. 80% van deze opbrengsten komen uit Noord-Amerika en Europa."

De groei van de bio-markt is duidelijk, maar of bio de gangbare landbouw voorbij kan streven is volgens Chris Brown van Olam International niet zeker. "Daar is geen antwoord op te geven. Bio-landbouw is goed voor het lokale landschap, het water en de biodiversiteit. Aan de andere kant is de opbrengst voor boeren meestal nog steeds wat lager door meer arbeidskosten. Het is niet voor alle kleinschalige boeren rendabel om over te stappen op bio."

Innovaties binnen de bio-teelt en handel
Karst Kooistra van Tradin Organic: "We zien veel innovaties in bio-gecertificeerde landbouw, wat de opbrengst voor bio-landbouwers verbetert. Tradin Organic werkt momenteel aan een app waarmee we ons bio controle systeem efficiënter kunnen beheersen. De app verbetert de traceerbaarheid van onze producten en de transparantie in onze aanbodketens. Momenteel werken we ook aan een app om bosbouw en herbebossing te monitoren via satellietgegevens. Dit combineren we met gegevens over koolstofuitstoot in onze aanbodketen. Het doel is om de koolstofuitstoot te compenseren met herbeplanting. In de toekomst willen we volledig transparante koolstof-neutrale bio-voeding aanbieden."

Geemon Korah, van het Indiase Kancor Ingredients, benadrukt het belang van het overbruggen van de verschillen tussen grote corporaties en landbouwers in de aanbodketen. "Kancor werkt nauw samen met telers om hun werk en levensonderhoud te verrijken. Initiatieven voor integratie van specifieke of oude gewassen en projecten voor gemeenschapsontwikkeling zijn positief ontvangen. Zo hebben we onze 'Early Mint Technology' voor de muntteelt. Hiermee hebben we 30% minder waterverbruik, minder gebruik van fossiele brandstoffen en minder kasuitstoot gerealiseerd."

Brown benadrukt ondertussen de ontwikkelingen in de duurzame bio-keten van dit jaar: 

  • Verbeteringen van het Integrated Pest Management (IPM) zoals de ontwikkeling van feromoonvallen waarmee telers insecten kunnen inzetten bij het bestrijden van plagen en ziekten
  • Precisie apparatuur zoals sensoren voor water en grond, waarmee gebruik van conventionele middelen vermeden kan worden
  • Begrip van de voordelen van gemengde aanplant en schaduw bomen wat een betere selectie van planten geeft die helpen in de cyclus van voedingsstoffen en bodemerosie voorkomt
  • Rasverbetering via veredeling waarmee resistente rassen geteeld kunnen worden

Uitdagingen voor de bio-landbouw
Een van de grootste uitdagingen voor de bio-landbouw is de beschikbaarheid van bio-gecertificeerd ruw materiaal. Kooistra: "Hoewel de vraag naar bio-voeding toeneemt, blijft het aanbod achter. Dit komt gedeeltelijk door een drie jaar durende overgangsperiode die landbouwers moeten gebruiken om een bio-certificering te krijgen."

Soms zijn bio-ingrediënten duurder dan conventionele ingrediënten. "Dit komt door de extra kosten die nodig zijn om aan de bio-eisen te voldoen. Kosten zoals het opzetten van een traceersysteem en het testen van producten op MRL's."

"Een volgende uitdaging is de behandeling van ruw materiaal. Daarbij mogen geen conventionele middelen gebruikt worden. Biomateriaal moet tijdens de oogst, het transport en de bewerking zorgvuldig behandeld worden."

Voor kleinschalige telers is gebrek aan kapitaal een grote uitdaging. Bijvoorbeeld voor het behoud van de voedingswaarde van de bodem. Brown: "Een boer moet grote hoeveelheden biomassa terug geven aan de bodem als compensatie van wat eruit is gehaald tijdens de oogst. Daarvoor is kennis en compost nodig. In ontwikkelingsgebieden kun je daarom het best telen op vruchtbare grond of in gebieden met weinig ziekten en plagen."

Als de vraag naar bio-voeding blijft stijgen is er een betere samenwerking nodig tussen telers en verwerkers en moeten bedrijven gemonitord worden. 

Bron: Food ingredients


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven