"We moeten samenwerken om de integriteit te beschermen"

Amerikaanse experts over positie van biologisch na 10 jaar van snelle groei...

De Amerikaanse biologische sector groeit al gestaag sinds de USDA de Organic Foods Production Act aannam, bijna drie decennia geleden. Toch maakt het biologische areaal nog steeds maar 1% uit van het totale teeltareaal in de VS. Om het tienjarig bestaan van Civil Eats dit jaar te vieren, heeft de organisatie een aantal rondetafelgesprekken gevoerd die een blik werpen op enkele van de meest belangrijke onderwerpen die sinds 2009 aan bod zijn gekomen.

Voor dit gesprek zijn vier experts uitgenodigd. Met hen zijn de problemen rond biologische voeding besproken, van beeldvorming tot beleid. De vier experts zijn Kathleen Merrigan, professor en directeur van het Swette Center for Sustainable Food Systems bij de Arizona State University en voormalig adjunct-secretaris van Landbouw (2009 – 2013); Laura Batcha, de directeur en voorzitter van de Organic Trade Association (OTA); Abby Youngblood, directeur van de National Organic Coalition en Rudy Arredondo, een voormalig landarbeider en de oprichter en voorzitter van de National Latino Farmers & Ranchers Trade Association.

Hoe hebben jullie de biologische sector de laatste decennia zien veranderen? Wat zijn enkele van de grotere problemen die een decennium geleden bestonden en wat zijn de problemen nu?

Kathleen Merrigan: "Ik heb het wetsontwerp van de Organic Foods Production Act in 1989 geschreven. Biologisch heeft al vanaf het begin een positieve groei doorgemaakt. Inmiddels is het mainstream geworden. De Organic Trade Association heeft een studie uitgevoerd die aantoont dat 82% van de Amerikanen biologische producten in wat voor vorm dan ook kopen."

Abby Youngblood: "Het is enorm spannend geweest om de groei op de markt te zien. Het aantal bedrijven en het biologische areaal is beide toegenomen. Maar we kunnen de toename in vraag niet bijbenen en hierdoor worden meer producten geïmporteerd. Dat is een grote uitdaging, en we zijn allemaal aan het kijken hoe de ontwikkeling van biologische standaards en de naleving hiervan mee kan groeien met de groei van de markt. Daarnaast moeten we kijken hoe we de integriteit van de sector kunnen behouden, aangezien we nu een aantal zeer gecompliceerde wereldwijde leveringsketens hebben."  

Laura Batcha: "De statistieken die Kathleen noemt, zijn cijfers van huishoudens die op een bepaalde manier bijdragen aan de biologische sector door biologische producten te kopen. En we zagen die cijfers explosief toenemen in dezelfde tijd als toen de distributie van biologische producten mainstream en wijdverspreid werden. Inmiddels is voor 75% van de categorieën in de supermarkten nu een biologische variant beschikbaar bij de meeste supermarkten in de VS. Dit heeft consumenten de mogelijkheid gegeven om deel te nemen aan de sector. Aan het eind van deze tienjarige periode zien we dat prijsconcurrentie een ding begint te worden. Het is immers duurder om biologische voeding te telen, zo zijn de arbeidskosten bijvoorbeeld hoger."

Youngblood: "Dit is een fascinerende discussie over het balanceren van de toenemende toegang tot en het mainstreamen van biologisch, wat geweldig is als de levensvatbaarheid van bedrijven beschermd wordt. Ik denk dat we de levensvatbaarheid van familiebedrijven echt kunnen beschermen door middel van innovatieve programma's zoals het Double Ups-programma's op boerenmarkten. Dit zijn programma's die de toegang tot biologische producten vergroten en zijn zeer belangrijk voor kleine familiebedrijven en biologische boeren en telers." 

Rudy Arredondo: "Ik heb niet alleen de laatste 10 jaar veranderingen in de houding ten opzichte van biologische producten gezien, maar tijdens mijn hele leven. Het bewustzijn van de biologische producten die we voortbrengen is gegroeid."

Er zijn meldingen geweest over frauduleuze biologisch import en sommige consumenten weten niet meer goed wat nu de waarde of betekenis van biologisch is. Daarnaast wordt ook gesuggereerd dat het biologische label aangetast is. Hoe kan de integriteit van het biologische label beschermd worden?

Merrigan: "We beschermen de integriteit van het biologische label door samen te werken en beleidsmakers te confronteren en misvattingen door overheidsbureauraten te voorkomen. Deze mensen zitten in kantoren en niet op boerderijen en teeltbedrijven, maar ze doen wat ze kunnen met de informatie die ze hebben. Eén ding dat de laatste 30 jaar continu heeft gespeeld is dat de biologische sector erg verdeeld is. Wanneer mensen onenigheid hebben, staat dit nieuws op de voorpagina van de New York Times. Hierdoor gaan mensen denken, 'Misschien moet ik maar geen biologische producten meer kopen'."

Youngblood: "Vanuit ons perspectief als leden van de National Organic Coalition zien we zeker enkele uitdagingen bij het beschermen van de biologische integriteit. Ik ben het met Kathleen eens dat we samen moeten werken om deze integriteit te beschermen. We hebben bijvoorbeeld meer geld nodig voor het National Organic Program, zodat we toezicht kunnen houden op de groei van de sector, en we hebben daar veel succes geboekt. Maar we hebben ook duidelijke, consistente normen nodig voor de verschillende productiesystemen. De controverse rond de teelt op water begon bijvoorbeeld onder andere omdat hiervoor geen normen bestaan."

Batcha: "De sleutel is om het niet op te geven, zelfs als we gefrustreerd zijn door de overheid. OTA heeft een rechtszaak aangespannen tegen de overheid over de terugtrekking van de regelgeving over dierenwelzijn, maar we vechten hiervoor en verwachten dat onze partners bij de overheid hetzelfde zullen doen."

Waar denken jullie dat biologisch over 10 jaar zal zijn? En wat geeft jullie hoop voor de toekomst?

Merrigan: "Ik ben erg enthousiast over een internationale discussie waar ik al drie jaar aan meewerk. Deze wordt geleid door het United Nations Environment Programme en gedeeltelijk gesteund door de Global Alliance for the Future of Food. Zij berekenen de verborgen kosten die geassocieerd worden met de conventionele landbouw. Ik denk dat als we tegelijkertijd dat soort gesprekken blijven voeren, we het biologische label versterken en ondersteunen. Hierdoor kan de sector nog verder groeien."

Batcha: "Ik hoop dat er gedurende het komende decennium een renaissance zal plaatsvinden in de technische ondersteuning aan biologische telers, zodat ze manieren kunnen vinden om zich aan te passen aan verschillende regio's en gewassen en hun kennis kunnen delen met de teeltgemeenschap, zodat telers die overstappen dit effectiever en sneller kunnen doen."

Youngblood: "Er zijn een aantal dingen die me veel hoop geven. Ik ben enthousiast over de potentie van biologisch om klimaatverandering aan te pakken, en als moeder van jonge kinderen is dat erg belangrijk voor mij. We hebben de oplossing al in handen. Hiervoor hebben we geen nieuwe technologieën nodig. En wat goed is voor de bodem en klimaatverandering is ook goed voor de productiviteit van de boerderij: goed zorgen voor je grond betekent hogere opbrengsten. Daarnaast is het ook goed voor de waterkwaliteit en landarbeiders, en vermindert biologisch de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen."

Arredondo: "Het feit dat het algemene publiek vertrouwen kan hebben in wat we produceren, geeft me hoop. Ik wil daarom ook de United Farm Workers noemen in deze discussie, omdat ze recente ervaring hebben met de gevolgen van niet-biologisch zijn. Daarnaast willen we dat zowel de arbeiders als het publiek een goed gevoel heeft over wat we produceren."

Bron: Civil Eats


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven