De Natuurweide, landelijke belangenvereniging van biologische melkveehouders:

Verbod op weidegang bedreigt biologische landbouw

De Natuurweide maakt zich grote zorgen over de uitspraak die de Raad van State deed op 29 mei 2019 over het PAS (Programma Aanpak Stikstof). Het gevolg van deze uitspraak is onder andere dat weidegang en bemesting onderdeel zijn geworden van vergunningverlening. En zonder een onherroepelijke vergunning waarin weidegang en bemesting betrokken zijn, rust er sindsdien een verbod op.

De biologische landbouw heeft in haar kernwaarden de zorg voor mens, dier en natuur en milieu. Dat betekent voor beweiding dat er veel en langdurig beweid wordt. Naast dat het een cruciaal en intrinsiek onderdeel is van de biologische bedrijfsvoering is het ook verplicht om biologisch vee te beweiden.

Wat nu gebeurt, is dat de overheid regels gemaakt heeft, die voor een rechter geen stand houden en de praktijk teruggeworpen wordt in een onwerkbare situatie. Deze situatie is naar onze mening in strijd met hogere Europese regelgeving. Enerzijds omdat het de biologische primaire productie belemmert, zo niet onmogelijk maakt, en anderzijds omdat biologische productiewijze binnen de EU regelgeving niet als vervuilend wordt gezien, maar als bijdragend aan een schoon milieu.

Het PAS ziet enerzijds op het voorkomen van bedreiging van kwetsbare natuur en anderzijds op het ruimte geven voor economische ontwikkelingen. Als in de EU regelgeving aangegeven wordt dat de biologische landbouw bijdraagt aan natuur en milieu, hoe kan er dan regelgeving liggen, die één van de voorwaarden voor biologische landbouw –beweiden - verbiedt? Daarmee is – haaks op de toekomstvisie van het ministerie van landbouw om kringlooplandbouw en weidegang na te streven – feitelijk ook een verbod op biologische landbouw – de kringlooplandbouw pur sang - tot stand gekomen.

De Natuurweide roept de verantwoordelijke ministeries en provincies op, om deze situatie ten spoedigste te repareren, zonder dat het de biologische veehouders ingewikkelde, dure en onzekere vergunningprocedures oplevert. Ook heeft de Natuurweide haar leden opgeroepen geen gehoor te geven aan het verbod op beweiden en de problematiek aan te kaarten bij de eigen provincie.

Klik hier voor de uitspraak

Bron: De Natuurweide


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven