Pilot Natuurmonumenten in de Vechtplassen succesvol

Een pilot van Natuurmonumenten, Wij.land en 8 pachtboeren in de Vechtplassen blijkt succesvol. De resultaten laten zien dat het lukt biodiversiteit te bevorderen, minder stikstof uit te stoten, kringlopen te sluiten en boeren te betrekken bij natuurbeheer. De partners werken sinds 3 jaar samen aan oplossingen voor natuur-inclusief en toekomstgerichte landbouw. Uitgangspunt is dat de natuur er beter van wordt en boeren tegelijkertijd een goede boterham kunnen verdienen. Het project is onderdeel van een bredere samenwerking tussen Natuurmonumenten en het internationale Commonland en is voor nog eens 3 jaar verlengd. 

Van pachter naar partner
Het project 'van pachter naar partner' sluit naadloos aan op het realisatieplan van minister Schouten voor kringlooplandbouw. Op basis van gelijkwaardigheid werken boer en natuurbeheerder aan gezamenlijke ambities en experimenten, die uiteindelijk leiden tot natuur-inclusieve verdienmodellen. De eerste pilots concentreren zich op twee gemeenschappelijke thema's: bodem en maaisel. In de nieuwe samenwerkingsperiode verbreden de partijen hun werkgebied en komen meer inhoudelijke thema's aan de orde.

Resultaten
Deelnemende boeren waren aan het begin van het traject niet allemaal enthousiast, soms zelfs ronduit sceptisch. Ook Natuurmonumenten moest een 'mentale omslag' maken in de samenwerking. Maar vijf van de acht reguliere boeren zijn zo geïnspireerd geraakt dat ze de omslag willen maken of hebben gemaakt naar een biologische en meer natuur-inclusieve bedrijfsvoering. Twee boeren zijn inmiddels gecertificeerd natuurboer geworden en omgeschakeld naar biologisch. Een andere boer heeft zijn kunstmest sterk afgebouwd en overweegt de omschakeling naar biologisch, en bij twee boeren worden bedrijfsplannen gemaakt voor de transitie naar een natuur-inclusief boerenbedrijf.

Klik hier om verder te lezen

bron: Natuurmonumenten


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven