Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Bavo van den Idsert gaat voor eerlijke verhoudingen in de keten

"Bio-branche raakt veelkleurigheid kwijt maar wordt sterker en efficiënter"

Tholen - Per 1 juli is Bavo van den Idsert niet langer directeur van Bionext, maar hij zal actief blijven binnen de biologische branche. Vanaf september gaat hij een paar dagen per week voor Bionext werken en hij kijkt er naar uit om daarnaast nieuwe projecten en samenwerkingsverbanden tot stand te brengen. "Ik wil me onder meer inzetten voor eerlijke verhoudingen in de keten. Als we niet uitkijken, gaat het binnen de biologische sector dezelfde kant op als regulier. Alle schakels en vooral boeren moeten een faire prijs krijgen. Anders jaag je ook het biologische productiesysteem richting schaalvergroting en kostenefficiëntie. Om dit te voorkomen, wil ik biologische kringlooplandbouw aan eerlijke ketens koppelen", aldus Bavo.

Spanningsveld tussen regulier en biologisch
De laatste maanden kwam de bio-branche meerdere keren negatief in het nieuws. Volgens Bavo heeft dit een duidelijke oorzaak: "Het spanningsveld tussen regulier en biologisch is de afgelopen twee jaar veel groter geworden. Reguliere boeren en bedrijven voelen zich aangevallen door biologisch en willen de nadruk leggen op de zwakke of onduidelijke punten van biologisch, bijvoorbeeld het toegestane middelengebruik. Dit veranderde klimaat maakt het er niet makkelijker op. Dat is wel een zorgelijk punt. RTL heeft duidelijk een tunnelvisie ontwikkeld in hun zoektocht naar een onderwerp om toezichthoudende instanties als Skal en de NVWA op aan te vallen. Daar is de hele sector de dupe van. We komen er altijd wel weer uit, omdat we hun verkeerde veronderstellingen en interpretaties kunnen weerleggen, maar het kost veel energie om tegen deze golf in te varen. Dat is wel eens jammer. Aan de andere kant is dit ook een teken dat je een serieuze partij bent geworden, waar anderen kennelijk last van hebben."

Bavo van den Idsert. 

Naar efficiënte en economisch sterke sector
Bavo is er trots op dat de biologische markt zich vanuit een niche heeft ontwikkeld tot een professionele bedrijfstak. "Het is een interessante bedrijfstak, waar veel aan getrokken wordt. De ontwikkeling in de bio-speciaalzaken valt daardoor niet meer los te zien van de ontwikkelingen in het supermarktkanaal. Bio heeft duidelijk zijn plek gevonden en ik ben er van overtuigd dat de sector zich nog verder zal ontwikkelen. Het gevolg hiervan is wel dat de bio-speciaalzaak en -branche gedwongen is om naar meer efficiëntie te gaan zoeken én onderscheidend te blijven. Aan de ene kant raak je een veelkleurigheid kwijt die heel mooi was, maar er komt een economisch sterkere sector voor terug."

Onderscheidend zijn blijft belangrijk
Hij adviseert de bio-speciaalzaken nadrukkelijk om onderscheidend te blijven. "Onderscheidenheid is een ander verhaal, dat moet je blijven ontwikkelen. Ekoplaza doet dit onder andere op het gebied van verpakkingen, campagnes rond gezondheid, eerlijke ketens en echte prijzen. Bij Odin ligt de focus juist op de coöperatieve gedachte, eerlijke ketens, individuele klantenbinding en prijsdifferentiatie tussen leden en niet-leden." Bavo is er van overtuigd dat er altijd ruimte blijft voor nieuwe initiatieven. "Daarvoor is een moderne vorm van eigenwijsheid nodig en een frisse blik."

Groei zonder beleidsondersteuning
In de afgelopen jaren heeft de bio-branche een aanzienlijke groei doorgemaakt en Bavo verwacht dat dit door zal zetten: "Rabobank schreef in een Biotrendbericht van 2016 dat de bio-markt jaarlijks met zo'n 5 tot 7 procent zou blijven groeien tot en met 2025. En daar zitten we ook in 2016, 2017 en 2018. De verwachting van de Rabobank komt dus uit. En dat is mooi, zeker omdat de biologische branche vanaf 2012 geen beleidsondersteuning gekregen heeft."

Het effect van een gericht overheidsbeleid voor biologisch is volgens hem buiten onze landsgrenzen goed te zien: "De Franse biolandbouw is het afgelopen jaar met 20% gegroeid en de consumentenmarkt met 16%. Het is binnen enkele jaren een markt van bijna 10 miljard euro geworden en ze lijken Duitsland, waar de bio-markt goed is voor 11 miljard euro zelfs in te gaan halen. Daar ligt een actief overheidsbeleid aan ten grondslag. Ook in Denemarken blijkt hoe belangrijk het samenspel tussen sector en overheid is. Daar is het marktaandeel van biologisch al bijna 15%. In Nederland hebben we met minister Schouten een minister die heel veel wil, maar door verschillende omstandigheden slechts kleine stappen kan zetten. Onlangs is bekend geworden dat de omslag naar kringlooplandbouw een forse impuls krijgt. Dit is op zichzelf een stap in de goede richting, maar zonder specifiek beleid voor koplopers als de biologische sector komen we er niet. Alle kringloopverwachtingen mogen niet alleen op het bord van de boer worden gelegd. De hele keten is daarvoor verantwoordelijk, inclusief de retail en de consument. Dat gaat niet vanzelf, daar is gericht beleid voor nodig. In Denemarken bijvoorbeeld zijn de supermarkten gecommitteerd om een bepaald percentage biologisch in de schappen te leggen en promoties te houden. Daarmee ontstaat vraag en kunnen de biologische meerwaarden vermarkt worden."

Voor meer informatie: [email protected]