Tholen – Gisteren (12 juni) vond in Uddel het jaarevent van BioNederland, vereniging van biologische producenten en handel, plaats. "Ik kijk met een goed gevoel terug op deze dag. We kunnen stellen dat we de ontwikkelingen binnen het enorme speelveld waarin we ons bevinden, goed in beeld hebben", vertelt voorzitter Jan Groen (Green Organics), die trots is op de professionaliseringsslag die BioNederland de afgelopen jaren gemaakt heeft. Het evenement werd door zo’n 40 tot 50 mensen bijgewoond.

Jan vervolgt: "Mooi is ook dat we Bavo van den Idsert, de vertrekkend directeur van Bionext, in het zonnetje hebben gezet. Hij heeft de vereniging altijd een warm hart toe gedragen. Zo was hij vanaf het eerste moment al betrokken bij de VBP, de voorloper van BioNederland. Van 1995 tot aan zijn aanstelling bij Bionext in 2011 was hij secretaris."


Jan Groen bedankt Bavo van den Idsert voor zijn bewezen diensten voor BioNederland en de VBP. 

Het jaarevent begon met een workshop van Pro Org over het Go! Organic-project, dat afgelopen jaar van start is gegaan en in totaal drie jaar duurt. "Hierin kwamen de kansen en belemmeringen die bij de verwerking van bio-producten komen kijken, aan bod. Hier is geen concrete regelgeving voor. Dit was erg boeiend aangezien de deelnemers allemaal kennisdragers en specialisten waren."

Linksboven Patrick Gerritsen (Bio4Pack) met Christiaan Bolck (WUR), rechtsboven legt BioNederland-bestuurslid Bram Weijland (Bejo Zaden) iets uit. Onder de presentatie van Pro Org.

Ledenvergadering

Van 13:45 tot 15:30 uur vond de statutaire ledenvergadering plaats (het besloten gedeelte). Vier bestuursleden zijn herkozen: Jan Groen, Allard Bakker, Paul van Schijndel en Jurrien Roossien. Het bestuur bestaat in totaal uit negen personen. Jan: "Dit is echt een mooie club bij elkaar, waarin de achterban van BioNederland breed vertegenwoordigd is. In de vergadering werd bevestigd dat we de afgelopen drie jaar een enorme professionaliseringsslag hebben gemaakt. Dit traject hebben we nu officieel afgerond, de organisatie staat nu als een huis. Al met al was het een bijzonder vruchtbare vergadering."

Welke kansen en belemmeringen herkennen in de verwerking van bio-producten herkennen de aanwezigen?

Michaël Wilde van Eosta vroeg tijdens de vergadering overigens ook aandacht voor de 17 duurzaamheidsdoelen (SDG's). "Biologisch heeft hierin goud in handen en scoort in de basis op heel veel van deze doelen al heel hoog. Dit was een zeer welkome toevoeging aan de vergadering."

Michaël Wilde aan het woord.

Mini-congres over duurzame verpakkingen

Om 16:00 uur ging het mini-congres 'Innovaties in Verpakkingen- transitie naar duurzame verpakkingsmaterialen en methoden' van start. "Dat was heel enerverend, liet duidelijk zien wat er allemaal speelt in de markt." Michaël Wilde vertelde meer over de ontwikkeling van Natural Branding, Christiaan Bolck van WUR gaf een overzicht van de mogelijkheden en voor- en nadelen van verschillende (hernieuwbare en composteerbare materialen). Patrick Gerritsen, directeur van Bio4Pack, sprak vervolgens over de ontwikkelingen en vraagstukken rondom composteerbare verpakkingen.

Links aan tafel: Gerard-Jan Smit (Tourmalet Trigona) en Adriaan Jansen (Naturelle). Rechts: Allard Bakker (De Groene Weg en Penningmeester/Secretaris van BioNederland). 

De dag werd afgesloten met een biologische barbecue, waarbij er ruime gelegenheid was tot nadere kennismaking en netwerken. Heel toepasselijk bij de locatie van het evenement: de biologische varkenshouderij 't Vossegat, gevestigd aan de Buurtweg 8 in Uddel.

Voor meer informatie: info@bionederland.nl en www.bionederland.nl