Tholen - Conventionele aardappelteelt in Duitsland kost alleen al 1298 euro per hectare als het gaat om verontreiniging van grondwater. Voor de biologische aardappelteelt liggen deze kosten op slechts 0,40 euro per hectare. Dit blijkt uit de studie 'Taxation as a tool towards true cost accounting' van Soil & More Impacts. De resultaten van deze studie werden gepresenteerd tijdens de eerste editie van het 'Best Economy Forum' dat van 9 tot en met 11 april gehouden werd in het Italiaanse Bolzano. Volgens Soil & More Impacts is een belasting op niet-biologische gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen de meest realistische manier om de werkelijke kosten van voedsel te verantwoorden. Zo zou een duurzamer, eerlijker en transparanter voedselsysteem kunnen ontstaan.

Het Best Economy Forum fungeert als een internationaal discussieplatform voor bedrijven die succesvol zijn in in het implementeren van duurzaamheidsstrategieën. Tijdens het evenement werden realistische modellen van duurzaamheid besproken en was er aandacht voor de verdere ontwikkeling hiervan. Naderhand zal een manifest opgesteld worden, waarin concrete eisen gesteld worden aan de relevante partijen in de economie en politiek, met betrekking tot de SDG-doelen. Het doel is om concrete oplossingen uit te werken na een intensieve uitwisseling van ideeën.

Tijdens het forum werden dus onder meer de resultaten van de studie 'Taxation as a tool towards true cost accounting' gepresenteerd. In dit onderzoek analyseert Soil & More Impacts zes mogelijke mechanismen van indirecte belastingen als middel om de werkelijke kosten van voedsel aan te tonen. De studie toont aan hoe belastingheffing een hulpmiddel kan zijn om tot een duurzamer, eerlijker en transparanter voedselsysteem te komen. Volgens Soil & More Impacts is een belasting op niet-biologische gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen de meest realistische manier om de werkelijke kosten van voedsel te verantwoorden. Een dergelijke belasting kan volgens de organisatie ook gebruikt worden om het gebruik van milieuonvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen te verantwoorden. Volgens Inka Sachse, onderzoeker bij Soil & More Impacts, is de culturele en economische context van deze belastingen cruciaal. Zij verklaarde: "Alleen een combinatie van beleid, belastingheffing, communicatie en het bieden van realistische alternatieven is effectief, terwijl de belastingheffing misschien van minder belang is."

Reactie IFOAM EU

Eduardo Cuoco, directeur van IFOAM EU, reageert als volgt op de conclusie van de studie: "De biologische beweging is nauw betrokken bij het vinden van oplossingen voor een rechtvaardiger en transparanter voedselsysteem. Om dit te bereiken, moeten alle onderdelen in het systeem samenwerken. Samen moeten ze er voor zorgen dat waarde en macht eerlijk worden verdeeld en dat kosten en baten van voedselproductie op billijke wijze worden verantwoord." De IFOAM EU-directeur was tijdens het forum overigens ook moderator van een sessie over 'Real prices for fair markets'. "Als je van mening bent dat biologisch veel te duur is, kom dan tijdens deze sessie meer te weten over de daadwerkelijke kosten van conventioneel en kom tot een ander oordeel", zei hij hierover op Linkedin. 

IFOAM EU geeft in een persbericht aan dat de organisatie met beleidsmakers wil samenwerken om een uniform raamwerk van indicatoren te ontwikkelen voor echte kostenberekening. Dit zal volgens IFOAM EU het principe 'de vervuiler betaalt' tastbaar maken en praktijken die publieke voordelen opleveren, juist belonen. De Europese organisatie voor biologische voedsel en landbouw hoopt dat deze studie een opstap is naar een meer duurzaam, eerlijker en transparanter voedselsysteem.

"Dringend toe aan een gelijker speelveld"

Volkert Engelsman, groot voorstander van 'True Cost Accounting', reageert desgevraagd namens Eosta op de studie: “Goed nieuws! We zijn dringend toe aan een gelijker speelveld in de markt. Met prijzen waarin ook ecologische en sociale kosten en baten netjes meegerekend worden. Goed om te zien dat Europese beleidsmakers vaart maken en dat financiële instellingen klimaat stress tests doorvoeren op hun beleggingen. Aanvullende risico analyses en stress tests zijn in de maak voor biodiversiteit, schoon water, bodemvruchtbaarheid, gezondheid, eerlijke lonen. Bye bye 'AAA rating' voor de intensieve gangbare landbouw; welkom biologische landbouw." 

Klik hier voor meer informatie over het Best Economy Forum.