Leerlingen van groep 5 van basisschool Het Kompas in Vollenhoven zaaiden afgelopen vrijdag de eerste vierkante meters biologisch bloemenzaad bij zuivelbedrijf Weerribben Zuivel. Over een paar maanden zal dit een mooie bloemenzee zijn vol insecten zoals bijen en vlinders. Dit is het begin van een actie waarbij het zuivelbedrijf Weerribben Zuivel, melkveehouders en consumenten gezamenlijk 100.000 vierkante meter biologische bloemen zullen inzaaien.

Eigenaar van Weerribben Zuivel, Klaas de Lange is blij met de hulp van de schoolkinderen uit Vollenhove. Klaas: "Het is belangrijk om de jeugd er van bewust te maken dat wij ons allemaal moeten inzetten voor biodiversiteit en om samen met deze kinderen in actie te komen. Dit zijn de eerste vierkante meters en de komende tijd zullen er nog vele vierkante meters bijkomen. Samen met melkveehouders die ons melk leveren en consumenten willen wij dit voorjaar door het hele land minimaal 100.000 vierkante meter biologische bloemen zaaien om de biodiversiteit te vergroten. Zo willen wij insecten als bijen en vlinders een handje helpen om voldoende voedsel te vinden. Daarnaast werken wij intensief samen met Vogelbescherming Nederland. Insecten zijn voor veel dieren zoals bijvoorbeeld boerenlandvogels hun voedsel."

Belang van biodiversiteit
Het gaat slecht met de vlinders, bijen, kevers, vliegen en alle andere insecten in Nederland. Veel insecten zijn de afgelopen decennia verdwenen. Insecten spelen een hoofdrol in de kringloop van het leven. Zo zorgen zij voor een gezonde bodem door bijvoorbeeld het verwerken van organisch materiaal. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Daarnaast zijn insecten voor dieren zoals bijvoorbeeld voor veel boerenlandvogels hun voedsel. Als we de insecten en dus de biodiversiteit willen stimuleren, moeten we meer ruimte maken voor natuur in onze directe leefomgeving en in landbouwgebieden.

Docenten Tiny en Femkelien van basisschool Het Kompas: "Wij hebben het in de klas vaak over hoe belangrijk het is dat wij ons allemaal inzetten voor biodiversiteit en het is voor de kinderen zeer leerzaam dat door het zaaien van bloemenzaad zij hebben kunnen ervaren hoe zij een steentje bij kunnen dragen.’"

Gratis bloemenzaad voor consumenten
Vanaf 1 april ontvangt de consument van de bio-speciaalzaak bij aankoop van een product van Zuiver Zuivel of Weerribben Zuivel een gratis zakje biologisch bloemenzaad.

Voor meer informatie: 

www.weerribbenzuivel.nl