Tholen - Rond de publicatie van het jaarverslag werd vanuit Skal gemeld dat het de controle-instantie vanwege capaciteitsproblemen niet gelukt is om in 2018 alle biologische bedrijven te bezoeken voor een jaarlijkse inspectie. Directeur Nicolette Klijn beloofde dat dit in 2019 niet nogmaals zal gebeuren en dat het gaat om bedrijven met een laag-risico profiel. Deze niet-bezochte bedrijven (7%) worden dit jaar met voorrang door Skal geïnspecteerd.

Op verzoek van Biojournaal reageert Miriam van Bree namens ketenorganisatie Bionext als volgt hierop: "De jaarlijkse inspectie bij biologische bedrijven is wettelijk verplicht. Dat is dus het minimale wat we en dus ook Skal met het biologische keurmerk moeten garanderen. Als we kijken naar hoe Skal er nu mee omgaat, lijkt het inderdaad om een incident te gaan. Skal lost het op door de bedrijven die tot de 7% niet-bezochte bedrijven behoren net over de jaargrens heen te controleren. Skal heeft een weloverwogen analyse gemaakt welke bedrijven het minste risico liepen en die als eerste op de agenda voor 2019 gezet. Hiermee hebben ze naar onze mening de verstandigste afweging gemaakt, maar wij gaan er vanuit dat dit in de toekomst niet meer voor zal komen."

De Skal-directeur gaf in het persbericht over het jaarverslag de volgende toelichting: "We hebben 93% van de bedrijven bezocht. De bedrijven die niet zijn bezocht in 2018 zijn bedrijven met een laag-risico profiel. Dat zijn bedrijven die de biologische regelgeving goed naleven. Bovendien worden de niet-bezochte bedrijven met voorrang door ons geïnspecteerd in 2019. Door deze maatregelen heeft het niet halen van de inspectie-aantallen zo min mogelijk effect op onze bijdrage aan de betrouwbaarheid van biologische producten. Maar in 2019 zal dit niet nogmaals gebeuren!"

Voor meer informatie: van.bree@bionext.nl