Michel Edouard Leclerc, directeur van supermarktketen Leclerc, zei onlangs het volgende: "Ik stel voor het 0%-btw-tarief te hanteren voor biologische producten, die noodzakelijkerwijs duurder zijn. Het moet niet zo zijn dat biologische producten alleen toegankelijk zijn voor de rijken.”

Deze uitspraak bracht een groot debat op het internet op gang. Enerzijds stelt het ministerie van Financiën dat het vanwege de gemeenschappelijke regels van de Europese Unie niet mogelijk is om die 0% btw in te stellen. Anderzijds is het instellen een van een op z’n minst verlaagd btw-tarief voor biologische producten één van de na afloop van het grote nationale debat bestudeerde opties. Voor de telers is het antwoord vrij simpel: "Het verlagen van de btw is een manier om consumenten te vertellen dat biologische producten goedkoper kunnen zijn dan conventionele producten. Dat is echter onjuist", benadrukt Patrick Benezit, plaatsvervangend secretaris-generaal van FNSEA, de Franse Nationale Bond van landbouworganisaties. "Biologische producten zijn populair. Daarom proberen distributeurs ze te gebruiken om zo een beroep te kunnen doen op consumenten."

Een aantal van hen, zoals de U-supermarkten, menen dat een verlaging van het btw-tarief voor consumenten niet veel zal veranderen. In de praktijk zou het om een prijsverschil van slechts enkele centen gaan. "Geen enkele eerdere btw-verlaging heeft ooit een grote positieve impact gehad. De voorbeelden van cateringbedrijven waarbij het btw-tarief naar 10% is gegaan en dat van verzorgingsproducten voor vrouwen zijn om verschillende redenen veel logischer", legt directeur van Système U Dominique Schelcher uit.

Wat de distributeurs van biologische producten betreft, verdedigt directeur van Biocoop Claude Gruffat al jaren het idee van “het verkleinen van de prijskloof die op een oneerlijke manier verplicht wordt gesteld voor biologische producten.” Volgens hem zou een verlaagd btw-tarief niet alleen van toepassing moeten zijn op 'made in France'-producten. "We moeten ook naar onze buurlanden kijken en daarbij de grootte van de ecologische voetafdruk in de gaten houden."

"Een verlaging van het btw-tarief voor voedingsmiddelen zou ten aanzien van de prijs nauwelijks verschil maken, maar voor bijvoorbeeld huishoudelijke producten waarvoor normaal gesproken een tarief van 10 of 20% wordt gehanteerd zou het wel een duidelijk verschil maken."

Bron: ouest-france