De beantwoording van Kamervragen over de tariefverhoging van 35% door Skal Biocontrole is uitgesteld. Minister Schouten (LNV) heeft de Tweede Kamer een uitstelbrief over de tariefsverhoging gestuurd:

Geachte Voorzitter

De vragen van het lid Lodders (VVD) over de tariefsverhoging van 35% door Skal Biocontrole (ingezonden 21 januari 2019, kenmerk 2019Z00856) kunnen niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken worden beantwoord. De beantwoording van de vragen vergt nog nadere afstemming met andere betrokkenen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Carola Schouten
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bron: Rijksoverheid