De Europese Commissie heeft haar mededeling 'The Future of Food and Farming' op 29 november gepubliceerd. De aan de EU-instellingen gepresenteerde mededeling schetst de richting van het toekomstig gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de EU.

IFOAM EU meldt in een persbericht dat de aanstaande hervorming van de GLB een enorme kans biedt om een volledige overgang naar een meer duurzame landouw in Europa te bevorderen. Het huidige document biedt enkele mogelijkheden voor verbetering, maar IFOAM EU is van mening dat het ontbreekt aan een duidelijke en gemeenschappelijke EU-brede aanpak om de intenties van de Commissie te ondersteunen en in de volgende EU-begroting naar meer duurzame groeimodellen te kunnen overschakelen. Het geeft ook geen prioriteit aan de uitbreiding van duurzame landbouwsystemen, zoals biologische landbouw, die de weg rij kunnen maken op weg naar de ambitieuze implementatie van de 'Sustainable Development Goals' die de VN opgesteld heeft voor duurzame ontwikkeling in de Europese landbouwsector door zowel de EU als de lidstaten.

Christopher Stopes, IOFAM EU-voorzitter: "Aangezien het gemeenschappelijk landbouwbeleid bijna 40% van de EU-uitgaven vertegenwoordigt en de Commissie een meer resultaatgerichte begroting voorstelt na 2020, kan het niet langer verantwoord zijn om grotendeels geld uit te geven aan inkomenssteun met een beperkte impact. Om het volledige vertrouwen van de EU-burgers te hebben, moeten we een gemeenschappelijke EU-brede aanpak handhaven. EU-leiders moeten er bij de komende discussies over de EU-begroting voor zorgen dat toekomstige GLB-betalingen gebaseerd zijn op boeren die een breed scala van collectieve diensten leveren op basis van een volledige systeembenadering van het landbouwbedrijf."

In het huidige GLB is de inkomenssteun in het kader van de eerste pijler afhankelijk van het beginsel dat wordt voldaan aan de fundamentele duurzaamheidsvereisten (100% gefinancierd door de EU) en landbouwers die een stap verder willen gaan, hebben alleen de optie om in de ambitieuzere pijler 2-vrijwillige regelingen te treffen (medegefinancierd door de EU en de lidstaten). Als de huidige structuur wordt gehandhaafd, lijkt het er op dat er geen prioriteit zal komen te liggen op het stimuleren van verduurzaming.

Voor meer informatie: www.ifoam-eu.org