De Flevolandse natuur- en landschapsorganisatie Het Flevo-Landschap heeft samen met haar partner ERF (Exploitatiemaatschappij Reservegronden Flevoland, het grootste biologische bedrijf van Nederland) een intentieovereenkomst met provincie Flevoland getekend om zich in te zetten voor de realisatie van het project Noorderwold-Eemvallei, een gebied waar natuur en landbouw de stad ontvangen.


Spinazieteelt met op de achtergrond windmolens: Flevoland op zijn best.

Uitgangspunt is het realiseren van ten minste 206 hectare nieuwe natuur. Binnen dit project zal ook meer dan 100 hectare compensatienatuur ingevuld worden: naast een deel nieuwe natuur zal een aanzienlijk deel biologische landbouw gerealiseerd worden. Tenslotte resteert er nog 40 hectare aan rood- en infrarechten.

In totaal ontwikkelt Het Flevo-Landschap circa 600 hectare, waarvan 316 hectare binnen Oosterwold. Onderdeel van het plan vormt het feit dat Het Flevo-Landschap gronden verwerft die onderdeel van dit project uitmaken en ingezet kunnen worden voor ruil, verkoop en natuurontwikkeling. Om dit mogelijk te maken, heeft Nationaal Groenfonds zich bereid verklaard om een voorfinanciering te verstrekken. Natuurontwikkeling maakt deel uit van het provinciale programma Nieuwe Natuur.

Al met al een omvangrijk project waarbij de initiatiefnemers willen komen tot een halfopen landschap waarin natuur, biologische landbouw en rode functies organisch samengaan en waar experimenteerruimte gecreƫerd wordt om natuur en biologische landbouw volledig te integreren. Dit betekent een versterking van de biodiversiteit in de natuur, een versterking van de functionele biodiversiteit voor de landbouw en een aantrekkelijk landschap om te wonen en te recreƫren. Om die reden faciliteert Nationaal Groenfonds dit project.

Bron: Nationaal Groenfonds