Staatssecretaris Van Dam liet maakte de afgelopen week in de Tweede Kamer bekend 20 miljoen euro extra vrij te willen maken voor agrarisch natuurbeheer. Dat doet hij door het huidige GLB-budget te herschikken. BoerenNatuur.nl ziet dit als een steun in de rug voor het agrarisch natuurbeheer en het nieuwe systeem van collectieven.
 


BoerenNatuur.nl is de landelijke vereniging van alle 40 agrarische collectieven. Deze collectieven zijn in 2016 van start gegaan om het agrarisch natuurbeheer efficiënt en effectief te organiseren. In deze collectieven werken zo'n 8000 boeren op bijna 80.000 ha samen aan het herstel en beheer van onze boerennatuur. Het extra geld dat Van Dam wil uittrekken noemt Alex Datema, voorzitter BoerenNatuur.nl, een blijk van vertrouwen in het nieuwe systeem van collectief agrarisch natuurbeheer.
 

Ruimte voor extra inspanning

"De agrarisch collectieven staan te popelen om, samen met provincies en terreinbeherende organisaties, aan de slag te gaan met dit extra budget", voorziet Datema. Binnen het huidige budget voor agrarisch natuurbeheer is geen ruimte voor extra deelnemers. Boeren die nu niet mee kunnen doen vanwege het beperkte budget, kunnen dan alsnog aan de slag. De huidige deelnemers kunnen hun beheer intensiveren en vergroten. Ook komt er met de toezegging meer ruimte voor het herstellen en versterken van ecologische verbindingen zoals heggen, houtwallen, sloten en oevers die samen bijdragen aan een fraai boerenlandschap. "Extra geld voor agrarisch natuurbeheer maakt het mogelijk dat ook collectieven extra inspanningen kunnen leveren voor het herstel van de weide- en akkervogels", aldus Datema. Dit is nadrukkelijk de wens van de Tweede Kamer.
 

Kansen natuurinclusieve landbouw

Daarnaast biedt het extra budget kansen om concreet aan de slag te gaan met de pilots ‘natuurinclusieve landbouw’. BoerenNatuur.nl verstaat hieronder dat regionaal wordt uitgewerkt wat zinvolle en werkbare maatregelen zijn voor vergroening van de landbouw. Deze pilots leveren bouwstenen voor de invulling van een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020.
 
Dit extra budget voor het agrarisch natuurbeheer is meteen een extra investering in de Nederlandse landbouw. De Nederlandse landbouw verbindt onze hoogproductieve landbouw met biodiversiteit en landschap.

Bron: BoerenNatuur.nl