Tholen – Binnen de internationale handel wil je als importeur niets aan het toeval overlaten. Het risico op voedselfraude ligt altijd op de loer. Bio-importeurs dienen daarvoor extra waakzaam te zijn: de hogere prijzen voor biologische producten trekt fraudeurs aan, becijferde Europol eerder al. "Omdat duurzaamheidsclaims binnen die sector juist zo belangrijk zijn, moeten biobedrijven fors inzetten op traceerbaarheid", vertelt Andy Green van Cert-ID Europe, een Europees certrificeringsconsortium in voedselveiligheid. Maar, waarschuwt hij, weten wie je leveranciers zijn maakt je niet inherent duurzamer.Na het aanmeren een ander label opgeplakt krijgen, vervalste papieren of onjuiste bodemanalyses: het zijn voorbeelden waarin gedupeerde importeurs melding maakten van frauduleuze praktijken. Naast imagoschade voor de biologische sector in het land van herkomst, kunnen de schadeposten voor de desbetreffende handelaren oplopen tot in de miljoenen.

"De ene leverancier is de andere niet: aannemen dat iedereen binnen een bepaalde regio hetzelfde handelt, is geen gegeven. Het is daarom belangrijk om je te kunnen beroepen op middelen als (lab)testen, die helpen de authenticiteit te kunnen waarborgen. Sommige producten, waaronder die met een Beschermde Oorsprongsbenaming, baseren hun onderscheidend vermogen op het bijbehorende echtheidskeurmerk, denk aan fetakaas.

Een andere vorm van fraude is wanneer er inhoudelijk aan het product gesleuteld is. Legio hoogwaardige oliën of andere producten die hun gewicht in goud waard zijn, zoals saffraan, waarmee bewezen gesjoemeld is. Ook binnen het biologisch segment.

Tot slot bestaat het risico op vervuiling, wat overigens niet altijd fraude impliceert. Het meest in het oog springende voorbeeld: het vinden van pesticiden bij biologische groenten en fruit. Het (on)bedoeld aanbrengen van allergenen, bijvoorbeeld voor kostenreductie, gebeurt ook. Dat brengt de volksgezondheid in gevaar en is dus extra schrijnend", aldus Green. Meten is weten.

Voor meer informatie: www.sustainablefoodssummit.com