Precies een jaar geleden kondigde Milieudefensie een rechtszaak aan om gezonde lucht te eisen. Momenteel heeft de rechtszaak nog steeds niet plaatsgevonden. Sterker nog, er is nog niet eens een datum vastgesteld voor de zitting. Daarom willen we een spoedprocedure, een zogenaamd kort geding, starten. Zo kunnen we snel een bindende uitspraak van een rechter afdwingen en moet de Staat hopelijk al heel snel maatregelen nemen. Want elke dag dat we in ongezonde lucht moeten leven is er één te veel.Met een kort geding dwing je af dat er sneller een zitting komt. Hierin wordt een voorlopige uitspraak gedaan in afwachting van de uitgebreide rechtszaak (de zogenaamde bodemprocedure). Vorig jaar deden meer dan 1700 mensen mee aan de crowdfunding voor de uitgebreide rechtszaak voor gezonde lucht. Ook zij zitten dus al een jaar te wachten op een zitting. Anne Knol, campagneleider mobiliteit: "Het probleem is veel te urgent om op de lange baan te schuiven. Ieder jaar overlijden duizenden mensen door luchtvervuiling en vele tienduizenden worden ernstig ziek. Ontzettend veel mensen maken zich zorgen en de overheid doet er niks aan." Voor het kort geding is wederom een crowdfunding geopend.

Recht op gezondheid

In Nederland kampen één miljoen mensen met klachten als bronchitis, astma, COPD en hart- en vaatziekten. Luchtvervuiling is één van de grote oorzaken daarvan. Uit nieuw onderzoek is gebleken dat luchtvervuiling ook tot een verhoogde kans op dementie en tot leerachterstanden leidt. "De overheid doet veel te weinig om de luchtkwaliteit te verbeteren. Sterker nog, de maximumsnelheid wordt verhoogd naar 130 kilometer per uur, de invoering van milieuzones wordt gefrustreerd en er worden miljarden geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe wegen. Het recht op gezondheid zou toch een belangrijker moeten zijn dan het recht op vervuilend verkeer", stelt Anne Knol. "We hopen dat de rechter dit ook zo ziet."