De provincie Groningen is actief bezig om biologische landbouw te stimuleren, ook onder jonge boeren. Samen met het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) is er een project opgestart om zo'n 150 jongeren kennis te laten maken met de biologische sector. Er worden excursies en informatiebijeenkomsten georganiseerd, zodat de jongeren bij biologische boeren kunnen zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Op die manier kunnen ze erachter komen of het iets is voor hun eigen bedrijf.


Gedeputeerde Henk Staghouwer met bestuursleden van het GrAJK.

Enquête

Onlangs heeft het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) een enquête onder haar leden uitgevoerd, waarin het beeld werd bevestigd dat biologische landbouw niet onder alle jongeren leeft. Toch kwam ook duidelijk naar voren dat een flink aantal jongeren graag aan de slag wil met biologische landbouw. Het GrAJK en de provincie hopen met excursies en informatiebijeenkomsten deze groep jongeren te motiveren om aan te sluiten bij het programma Biologische landbouw van de provincie Groningen.

Onbekend maakt onbemind

Het GrAJK gaf aan dat het programma Biologische landbouw nog niet helemaal aansluit bij haar leden. Jongeren zitten vaak in de fase van bedrijfsovername en verdere bedrijfsontwikkeling. Biologische landbouw is dan niet altijd een overweging. Jonge agrariërs hebben vaak vooroordelen over biologische landbouw. In het onderwijs wordt nog weinig aandacht aan dit onderwerp geschonken. De provincie is in gesprek met opleidingen op agrarisch gebied om dit te veranderen.

Bron: Provincie Groningen