Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Bio Academy gaat van start tijdens Biobeurs 2017

De initiatiefgroep van de Bio Academy is deze week samen gekomen bij de Beleving in Zeewolde. Tijdens de bijeenkomst werden de resultaten van de afgelopen maanden aan elkaar gepresenteerd. Gezamenlijk met het oprichtingsbestuur, ondersteuners én initiatiefgroep is besloten vanaf de Biobeurs 2017 echt van start te gaan met de Bio Academy.Na het initiatief voor de oprichting van de Bio Academy in januari 2016 is door de initiatiefgroep deelnemers gewerkt aan de vormgeving van de Bio Academy in drie werkgroepen: uitgangspunten, kwaliteit en business model. Met als doel vorm te geven aan een platform wat mensen verbindt, kennis deelt, de kwaliteit bewaakt en borgt door verbinding. Een sectorbreed platform waarbij kennis op biologisch gebied de leidraad vormt voor cursussen, individueel advies, studiegroepen en opleidingen.

Arend Zeelenberg opende maandagavond de bijeenkomst, waarna Jan Groen (bestuur Bio Academy) het woord over nam. De Bio Academy krijgt een bestuur met afgevaardigden vanuit Biohuis, BioNederland en de Biowinkelvereniging. Daarnaast zal er iemand met specifieke aandacht voor kwaliteit aantreden en een onafhankelijke voorzitter.

Financieel wordt Bio Academy gedragen door mensen die het initiatief een warm hart toedragen. De eerste founding partners hebben al toegezegd: Green Organics, Eosta, Nautilus en de Groene Weg. Andere founding partners worden uitgenodigd aan te sluiten. Ook is de provincie Flevoland en het Ministerie van Economische Zaken zijn benaderd voor ondersteuning.

De werkgroep uitgangspunten is gepresenteerd door Hester Vroegop, Elancius, die aangaf herhaaldelijk de tegenstrijdigheid tussen vertrouwen en borgen tegen te komen. De vraag hoe de Bio Academy hiermee om kan gaan - bottom-up of top-down - stond hierbij centraal. De initiatiefnemers werd gevraagd te reageren.

Naar voren kwam om te waken niet de denkkracht en de creativiteit te begrenzen die vanuit bottom-up kan komen, maar te borgen. Gekeken werd naar Stichting Veldleeuwerik, waarbij het delen van kennis het gemeenschappelijke aspect met de Bio Academy is. Daar blijkt dat iedereen vooral zijn verantwoordelijkheid moet nemen in de kwestie borgen en vertrouwen. Conclusie bij de presentatie uitgangspunten: de Bio Academy is vooral iets wat de met elkaar doen en zijn.

Geertje Schlaman van Biologisch Netwerk voerde het woord namens de werkgroep kwaliteit, die streeft naar een duidelijk aanbod voor verschillende doelgroepen. Dit door een format per doelgroep te maken. Er werden twee duidelijke voorbeeldformats gepresenteerd. Men streeft naar een opbouw van kwaliteitsbewaking op basis van zelfsturing, evaluatie en intervisie. In de loop van de tijd zal het kwaliteitszorgsysteem verder uitgebouwd worden. De kwaliteitsgroep van de Bio Academy wil borg staan voor hoge kwaliteit van het aanbod en de versterking van competenties van docenten, adviseurs en coaches die centraal staan in de kennisoverdracht. De werkgroep kwaliteit zal actief blijven, ook na de oprichting van de stichting om kwaliteit van aangeboden kennis te verbeteren en ontbrekende stukken in het opleidingsgebied te signaleren en waar mogelijk aangeboden te krijgen.

Het businessmodel is gepresenteerd door Miriam van Bree van Bionext. Het streven is om een structuur op te bouwen met en voor leden, iedereen betaalt mee en na de opstartfase is de Bio Academy financieel onafhankelijk. Mensen komen brengen en halen bij de Bio Academy. De uitwerking met een voorstel van verschillende lidmaatschapstarieven per groep is gepresenteerd. Na verhelderende vragen heeft de werkgroep meegekregen uit te zoeken wat de beste vorm van afdracht is per cursist of per cursus. Mensen brengen eigen cursisten mee en de afdracht moet geen drempel worden. Aan de andere kant moet de drempel, zeker in de start, niet te hoog zijn zodat aanbod geplaatst wordt en de Bio Academy vorm krijgt.

Na een uitstekend buffet aangeboden door Green Organics en BDEKO werd aan de initiatiefgroep een korte workshop gepresenteerd door Leen Janmaat. Hier kwam "goed luisteren" als belangrijke competentie naar voren. Dit gekoppeld aan "motiveren en enthousiasmeren". In de opstelling die de deelnemers met elkaar vormden kwamen de docerende adviseur, coachende docent en andere gewenste combinaties tevoorschijn. Maar zo merkte een deelnemer op, de Bio Academy staat voor meer dan alleen kennisoverdracht, waar het om gaat is dat de Bio Academy een centraal platform wordt waar de kennisvrager bliksemsnel wordt gekoppeld aan de kennisdrager, in vele gevallen personen met kennis en ervaringen over het onderwerp. Maar dit kan ook cursussen, trainingen en andere vormen van scholing inhouden. In het vormen van de snelle verbindingen ligt een grote uitdaging, de kennis is veelal wel ergens beschikbaar. Maar soms vereist het ook kennisontwikkeling waar onderzoekers mee aan de slag kunnen.

Het initiatief tot de oprichting van de Bio Academy is genomen tijdens de laatste Biobeurs. Het doel van het platform is mensen verbinden en biologische kennis delen, bewaken en borgen. De meerwaarde van de Bio Academy voor zowel privépersonen als bedrijven wordt op de Biobeurs toegelicht.

Voor meer informatie: [email protected]
Publicatiedatum: