Ondernemers zijn volgens de Europese bio verordening 834/2007 verplicht om strategieën te ontwikkelen om de risico's rondom de productie en internationale handel van biologisch voedsel te minimaliseren. Twee biologische ketenorganisaties, het Duitse Aöl en Nederlandse Bionext, pakken de handschoen op en gaan intensiever samenwerken om internationaal werkende ondernemers te ondersteunen bij die risicobeheersing in biologische ketens. Hiervoor is een 'letter of Intent' getekend op 13 april onder toeziend oog van minister Ploumen tijdens het werkbezoek van het koningspaar aan Beieren.
 

Waarborgen integriteit

In het bedrijfsleven en bij de overheid heerst er vaak de verkeerde veronderstelling dat een strenge controle op niet in biologische landbouw toegelaten stoffen voldoende is om de biologische kwaliteit van de geteelde en verwerkte producten veilig te stellen.

"Het waarborgen van de integriteit van biologisch voedsel is een complexe taak", zegt Alexander Beck, directeur van AöL. "De samenwerking tussen bedrijven onderling en in verenigingsverband kan aanzienlijk bijdragen aan de oplossing voor deze opgave."


Op de foto van links naar rechts: Alexander Beck (directeur AöL), minister B. Merk, Staatsministerin für Europaangelegenheiten und regionale Beziehungen, minister E. Ploumen van Buitenlandse Handel en Bavo van den Idsert (directeur Bionext).

Zekerstellen biologische grondstoffen

Bionext en AöL willen de risico's bij de aanschaf van biologische grondstoffen verkleinen. "IT instrumenten voor risicogericht toezicht op leveranciers en grondstoffen en kennisuitwisseling in het bedrijfsleven gaan een belangrijke bijdrage leveren aan het zekerstellen van de integriteit van die biologische grondstoffen", zegt directeur Bavo van den Idsert van Bionext.

Biotrust risk based management tool

Beide organisaties zullen de gezamenlijke 'Biotrust risk based management tool' verder ontwikkelen en versterken. Bovendien zullen ze uitwisseling van kennis en ervaring van op risicobeperking gebaseerde managementsystemen verbeteren en een EU-breed netwerk voor leidende bedrijven in de biologische industrie opzetten. Die intensieve samenwerking zal leiden tot de noodzakelijke implementatie van de wettelijke verplichting voor een risicogerichte aanpak door alle biologische handels- en merkbedrijven.

Voor meer informatie: www.bionext.nl