Colruyt Group schakelt over op koelinstallaties die werken met natuurlijk propaangas en die maar liefst 90% minder broeikasgas uitstoten dan de huidige. De groep gaat er op termijn alle 360 winkels van Colruyt, OKay en Bio-Planet in België mee uitrusten. Dat zal de totale broeikasgasuitstoot van de retailer in België met 10% doen dalen. "Met de keuze voor propaankoeling zet Colruyt Group weer een grote stap in het realiseren van de eigen klimaatdoelstelling: onze relatieve broeikasemissies tegen 2020 met 20% verlagen tegenover 2009", zegt projectingenieur Collin Bootsveld.30 keer minder koelmiddel

De retailer nam de beslissing vooral vanwege de heel lage milieu-impact van propaankoelsystemen. Over heel hun levensduur zorgen die voor 90% minder broeikasgasuitstoot dan klassieke installaties met het huidige synthetische koelmiddel. Projectingenieur Collin Bootsveld: "We hebben gekozen voor een compact type propaankoeling dat tot 30 keer minder koelmiddel bevat dan klassieke systemen. Bovendien gaat er bijna geen propaan verloren door lekken. Als er toch wat propaan vrijkomt, dan is het duizend keer minder schadelijk voor de atmosfeer dan synthetisch koelmiddel."

Voor alle voedingswinkels

De nieuwe Bio-Planet in Bergen krijgt als eerste het type propaankoelsysteem dat de groep in alle voedingswinkels wil installeren. In maart 2016 volgt Bio-Planet Hasselt en tegen midden 2016 alle nieuwe winkels van Colruyt en OKay. Vanaf 2017 worden de oude koelinstallaties in bestaande winkels vervangen op het moment dat er ook andere verbouwingen bezig zijn. Op die manier hoopt de retailer eind 2020 een negentigtal winkels aangepakt te hebben. Eens alle oude installaties met synthetisch koelmiddel weg zijn, zal de totale broeikasgasuitstoot van de groep in België met 10% verminderd zijn. "Bovendien zal het koelsysteem ons helpen om later ook de uitstoot van de verwarming verder te verlagen", zegt Bootsveld. "We gaan de warmte van onze efficiënte koelsystemen ook recupereren voor de winkelverwarming, zodat we nog minder moeten verwarmen met fossiele brandstoffen."


Het propaankoelsysteem bij de nieuwste Bio-Planet in Bergen (Mons).

Pionierswerk

Colruyt Group werkt al langer aan het verminderen van de milieu-impact van haar koelsystemen. Zo draaien de industriële koelinstallaties in de distributiecentra in België sinds 1999 op ammoniak, dat geen impact heeft op het klimaat. Bootsveld: "Voor onze voedingswinkels zijn we in 2013 als eerste in België propaankoeling beginnen testen. En eind vorig jaar hebben we beslist om overal over te schakelen op propaan. We doen daarmee pionierswerk en investeren dan ook in een testinstallatie, zodat onze koeltechnici vertrouwd kunnen worden met propaankoeling." Met het initiatief loopt Colruyt Group ook jaren voor op de Europese wetgeving. Volgens een Europese richtlijn van begin dit jaar mogen er vanaf 2020 immers geen nieuwe koelinstallaties met het huidige synthetische koelmiddel meer geplaatst worden.