Minder ammoniak met koeien die langer weiden

De totale ammoniakemissie van melkveebedrijven vermindert aanzienlijk wanneer koeien langer in de wei lopen. Om extra weidegang als ammoniak reducerende maatregel op te kunnen nemen in de wet- en regelgeving is een goede borging nodig. Technische innovaties bieden hiervoor perspectief, maar een pasklaar antwoord is er nog niet. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR Livestock Research in opdracht van de Vereniging Natuurweide, de vereniging van biologische melkveehouders in Nederland.

Weidegang en mestaanvoer bepalend voor emissie

Melkveebedrijven die hun koeien langer in de wei laten lopen, realiseren een lagere ammoniakemissie. Dat komt vooral doordat er minder mest wordt uitgereden. Ook aan- en afvoer van mest spelen een belangrijke rol in de totale ammoniakemissie van een bedrijf. De emissie die ontstaat bij het uitrijden van aangevoerde mest, doet de vermindering van de emissie door meer weidegang voor een deel teniet. Dit stelden onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research vast met modelberekeningen, die gebaseerd waren op bedrijfsresultaten van negen bestaande biologische melkveebedrijven. De bedrijven verschilden in grondsoort, rantsoen, intensiteit en duur van weidegang. De resultaten sluiten aan bij die van een eerdere modelstudie op basis van een gangbaar melkveebedrijf. Daarbij werd berekend dat elk uur weidegang de ammoniakemissie vermindert met 3,3 gram per koe per jaar. Melkveebedrijven die veel weidegang toepassen zouden daarmee een duidelijk lagere ammoniakuitstoot realiseren dan volgens de huidige Rav-normen.


Borging nog niet geregeld

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de vereniging van biologische melkveehouders in Nederland, de Vereniging Natuurweide. De biologische melkveesector streeft naar maximale weidegang, met als doel het bevorderen van natuurlijkheid, dierenwelzijn en –gezondheid, het versterken van landschappelijke waarden en het verlagen van de kostprijs. Gemiddeld weiden de koeien op biologische bedrijven bijna twee keer zo lang als op gangbare bedrijven. Vermindering van de ammoniakuitstoot is voor de biologische melkveesector een extra stimulans om te streven naar maximale weidegang. Met het onderzoek wil de Vereniging Natuurweide nagaan of weidegang mogelijkheden biedt als mitigerende maatregel voor ammoniakemissie.

Ook voor de gangbare melkveehouderij is dit interessant. Om extra weidegang als ammoniak reducerende maatregel aan te kunnen merken in wet- en regelgeving is een goede borging van het aantal uren weidegang noodzakelijk. Hoewel er perspectiefvolle technische maatregelen lijken te zijn, zoals activiteitmeting en analyse van melksamenstelling, kan het onderzoek hiervoor nog geen eenduidige oplossing aangeven. In de praktijk zijn innovaties op dit gebied in volle gang. Voor het ontwikkelen van een optimale borging en handhaving van extra weidegang zijn vervolgtrajecten gewenst. Voor de biologische sector is een verdere aanscherping van de Skal-richtlijnen voor weidegang noodzakelijk.

Klik hier voor het volledige rapport.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven