Meer dan 85 procent van alle autobezitters weet niet precies wat hij per jaar kwijt is aan zijn auto. Maar dat de kosten stijgen is voor de meesten wel duidelijk. Voor steeds meer mensen reden om de auto vaker te laten staan en te shoppen voor de laagste literprijs.

Dat blijkt uit onderzoek van Intomart GfK in opdracht van BNR en de ANWB. Wel blijken mannen gemiddeld bekender met alle autobelastingen dan vrouwen, jongeren (18-34 jaar) zijn er het minst bekend mee. Van alle 1017 respondenten weet slechts 14 procent precies wat hij betaalt voor zijn autogebruik. 19 procent weet niƩt wat hij betaalt.

Van alle autobezitters is 83 procent van mening dat de benzinekosten te hoog zijn (43 procent vindt ze veel te hoog en 40 procent houdt het bij 'te hoog'). De autobelastingen vindt 68 procent te hoog (26 procent veel te hoog; 42 procent te hoog). Ruim driekwart (77 procent) heeft het gevoel dat de autokosten de afgelopen jaren zijn toegenomen.

Kostenbewust

Twee op de drie (62 procent) zegt bewust of heel bewust bezig te zijn met het beperken van de autokosten, driekwart (76 procent) is het eens met de stelling dat zij zo zuinig mogelijk rijden, met name ouderen en vrouwen. Daarnaast gaat 72 procent bewust op zoek naar het tankstation met de goedkoopste brandstof. Maar de invloed van autokosten reikt verder. Zo heeft 42 procent bewust een zuinige auto aangeschaft.

Opvallend is dat dit significant vaker niet-ANWB-leden zijn. Ook heeft een derde de auto het afgelopen jaar uit kostenoverwegingen vaker laten staan. Over de hele populatie is ruim een derde (36 procent) minder vaak uitjes met de auto gaan maken en rijdt 33 procent minder ver vanwege de stijgende autokosten. Toch zijn de meeste mensen niet bereid om de auto voorgoed te laten staan: 59 procent blijft rijden, ongeacht hoe duur de auto wordt.

Belangrijkste vervoermiddel

De auto blijft voor 69 procent het belangrijkste vervoermiddel en 45 procent van de mensen tussen de 18 en 64 jaar is afhankelijk van de auto om naar het werk te komen. Ook is 41 procent bereid om nog even ver te rijden voor het werk. De bereidheid om de auto te delen met anderen voor woon-werkverkeer bij financieel voordeel blijft beperkt tot 20 procent van de autobezitters.

Peter Mulder, directeur van onderzoeksbureau Intomart GfK, ziet dat het inschattingsvermogen van autorijders slecht is. "Het aantal kostenposten van de auto wordt gruwelijk onderschat. Mensen denken vrij scherp te weten wat ze voor brandstof kwijt zijn en zijn ook bereid om te rijden voor goedkopere brandstof. Kosten waar mensen heel weinig vat op hebben, en waar mensen vaak ook geen idee hebben wat ze betalen, zijn bijvoorbeeld afschrijvingen. Maar de allergrootste kostenposten die mensen met de factor vier onderschatten zijn de autobelastingen. Gemiddeld schatten mensen 53 euro kwijt te zijn per maand aan belasting, maar dat is meer dan 200 euro per maand."

Bron: BNR