Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Wetsvoorstel en European Organic Action plan ingediend

IFOAM EU plaatst vraagtekens bij nieuw beleidskader bio-landbouw

De Europese Commissie heeft maandag 24 maart een nieuw wetsvoorstel voor de certificering van biologische producten en een 'European Organic Action plan' voorgesteld. De belangrijkste doelen in het nieuwe raamwerk zijn het behouden van het consumentenvertrouwen, dat al zeer hoog is, de verdere ontwikkeling van de bloeiende biologische sector en het creëren van eerlijke concurrentie.

Volgens IFOAM EU bevatten zowel het wetsvoorstel als het actieplan een aantal middelen om deze doelen te bereiken, maar is vooral een toegewijde uitvoering van het actieplan van essentieel belang om dit tot een succes te maken.

"Biologische voeding en landbouw voldoen al aan de strengste wettelijke norm van de EU voor duurzame landbouw en voedselproductie. Hiermee reageert de sector op de groeiende vraag naar voedsel dat ecologisch duurzaam en gezond is. Consumenten
herkennen de voordelen en vertrouwen biologische producten, zoals blijkt uit de aanhoudende groei van de biologische markt in de afgelopen jaren, ondanks de financiële crisis", zegt IFOAM EU-voorzitter Christopher Stopes.

"De consumentenvraag naar biologisch voedsel van hoge kwaliteit moet worden ondersteund door de ontwikkeling van de biologische productie in Europa. Het voorgestelde actieplan kan enkel een succes worden wanneer de Commissie en de lidstaten deze volledig ondersteunen, zowel financieel als politiek. Financiering moet
bijvoorbeeld worden verstrekt via het EU Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma. EU-instellingen moeten er ook voor zorgen dat er geen onnodige bureaucratische last wordt gecreëerd voor boeren die biologisch willen worden of blijven."

"IFOAM EU is het ermee eens dat er verbeteringen in het wettelijk kader nodig zijn voor de verdere groei van de biologische landbouw in de EU. En we zijn blij dat een aantal belangrijke verbetersuggesties van IFOAM EU opgenomen zijn in het voorstel. Zo is de benadering van de ontwikkeling van de biologische zaadlevering praktischer ingevuld, is groepscertificering voor kleine boeren in Europa opgenomen, wordt de herkomstetikettering gecorrigeerd en zijn de milieu-eisen voor verwerkers en handelaren ingevoerd. Dit zijn goede verbeteringen, maar de vraag blijft of het voorstel echte verbeteringen op zal leveren in de uitvoering van de controles in de lidstaten en de regio's - één van de belangrijkste problemen met de bestaande regelgeving", zegt IFOAM EU-Vice President Sabine Eigenschink. "Het volledige verslag van het von Thünen Institute en IFOAM EU biedt concrete suggesties voor verbeteringen."

In het persbericht meldt IFOAM EU wel nog dat ze zich zorgen maakt over het feit dat volgens het wettelijke voorstel de enige voedselvoorzieningsketen in de EU die het gebruik van pesticiden verbiedt, de dupe zou kunnen worden van schade die aangericht wordt door de meerderheid van de boeren in de EU die wel gebruik maken van deze middelen. "Dit zou het principe van de vervuiler betaalt ondersteboven keren. "De biologische productie is een compleet systeem van landbouwpraktijken en veel meer dan alleen een product zonder pesticiden. Kosten voor extra laboratoriumtests en het risico om besmet te worden door conventionele buren raakt met name kleine boeren", onderstreept Marco Schlüter, directeur van IFOAM EU.

De Europese Raad en het Europees Parlement zal nu het voorstel gaan bespreken en eventueel aanpassen. De definitieve wetgeving zal naar verwachting in 2017 in werking treden. IFOAM EU wil graag in samenwerking met de EU-instellingen het beste regelgevingskader voor een efficiënte en realistische regelgeving voor burgers, boeren en alle andere marktdeelnemers in de biologische voedselketen.

Voor meer informatie: www.ifoam-eu.org
Publicatiedatum: