Na de EU-landbouwcommissie heeft dinsdag 11 maart ook de plenaire vergadering van het Europees Parlement met een grote meerderheid tegen het voorstel van de Europese Commissie om de zaaigoedwet te wijzigen gestemd. Felix Prinz zu Löwenstein, de voorzitter van BÖLW (de Duitse bond van ecologische levensmiddelen), is opgelucht, meldt de Duitse website Fruchthandel.de. De nieuwe zaaigoedwet had volgens hem dramatische gevolgen kunnen hebben.

"BÖLW is blij met de afwijzing van de aanpassingen aan de zaaigoedwet. Het Europees Parlement heeft goed ingezien dat de aanpassingen aan de zaaigoedwet geen goede basis vormen voor verdere ontwikkeling. Wanneer het nieuwe wetsvoorstel gerealiseerd zou worden, zou dit dramatische verliezen van groente-, fruit- en graansoorten tot gevolg kunnen hebben en het bestaan van belangrijke teeltbedrijven op het spel zetten. Zonder biodiversiteit is de wereldwijde voedselvoorziening in gevaar: een aanpassing van de planten aan de gevolgen van klimaatverandering, bijvoorbeeld aan droogte, zou zonder een brede genetische diversiteit bij voedingsgewassen nauwelijks mogelijk zijn", aldus Prinz zu Löwenstein.