Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Economie en natuur hand in hand in Natuurpact

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en de provincies hebben afspraken gemaakt over een Natuurpact: de Hoofdlijnennotitie van het nieuwe natuurbeleid. De provincies worden nu geheel verantwoordelijk om samen met de maatschappelijke organisaties het natuurnetwerk te realiseren.

De partijen willen in 2027 minimaal 80.000 hectare nieuwe natuur realiseren, de biodiversiteit verbeteren en internationale natuurdoelen bereiken. De beperkingen in de economische ontwikkelingsruimte door de stikstofemissie worden weggenomen. Daarmee zijn 40.000 extra banen gemoeid. De door het rijk voor natuur aangekochte gronden worden overgedragen aan de provincies. Er is in totaal tot en met 2017 800 miljoen euro beschikbaar en daarna structureel 200 miljoen euro per jaar.

Goede balans

Staatssecretaris Dijksma: "Er worden met dit natuurakkoord forse stappen gezet naar een robuust natuurnetwerk. Een goede balans tussen bescherming van de natuur en voldoende ruimte voor economische ontwikkeling is de basis voor een welvarende samenleving en voor duurzame economische groei. Alleen met steun van de bewoners, gebruikers en met maatwerk kan de kwaliteit van de natuur worden verbeterd."

Gedeputeerde de heer Van Dijk namens het Interprovinciaal Overleg (IPO): "Rijk en provincies zijn samen verantwoordelijk voor het natuurbeleid. We zijn blij dat de gereserveerde middelen voor natuur onze kant op komen. Het staat in de begrotingswet en we zullen iedereen in 2015 herinneren aan deze belofte. Want dat geld is geen luxe en bovenal een investering in een goede en perspectiefrijke economie. Gemiddeld 200 miljoen euro extra per jaar is hard nodig om de ambities te kunnen realiseren."

Breed gedragen overeenstemming

Het Natuurpact is met de provincies opgesteld, want zij zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van natuur in Nederland. Maatschappelijke organisaties spelen een cruciale rol bij de uitvoering van het natuurbeleid. Het is daarom van groot belang dat de provincies met de belangrijke maatschappelijke organisaties afspraken hebben gemaakt over de realisatie en het beheer van het robuuste natuurnetwerk.

Economie

Economie en natuur gaan hand in hand in de overeenstemming. Economische bedrijvigheid die samenhangt met de aanleg van de nieuwe natuurgebieden levert elk jaar 1.000 tot 1.500 arbeidsplaatsen op.

De uitstoot van stikstof kan voor natuurgebieden een bedreiging zijn. Door de invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) worden in natuurgebieden maatregelen genomen waardoor bedrijven kunnen uitbreiden en investeren. Met het extra geld voor het natuurbeleid worden ook de beperkingen in de economische ontwikkelingsruimte door de stikstofemissie weggenomen. Het onderzoeksbureau ECORYS heeft in opdracht van de provincies berekend dat dit een aanzienlijke werkgelegenheid oplevert: 40.000 extra banen. Dit illustreert nog eens hoe belangrijk investeren in natuur is voor onze economische ontwikkeling.

Robuust Natuurnetwerk

Er komen extra hectares natuur bij, waardoor het natuurnetwerk robuuster wordt. Naast aankoop van nieuwe gebieden worden ook de al eerder gekochte gronden ingericht voor natuur. In 2027 moet er bij elkaar 80.000 hectare nieuwe natuur zijn ontstaan. Er worden belangrijke natuurverbindingen tot stand gebracht. Dat gebeurt onder meer met natuur langs de vele grote en kleine rivieren en beken die Nederland rijk is. Zo ontstaat een groen en blauw natuurnetwerk.

Grond voor grond

Om de uitvoering een extra impuls te geven nemen de provincies tegen betaling 4.000 ha grond van het rijk over (Bureau Beheer Landbouwgronden). Tegelijkertijd wordt door het rijk 14.000 hectare aan de provincies overgedragen. Hiermee krijgen de provincies de regie over de inzet van alle gronden voor de realisatie van een robuust Natuurnetwerk in Nederland.
Publicatiedatum: