Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Bionext teleurgesteld over voorstel voor nieuwe zaadwetgeving

Op maandag 6 mei heeft de Europese Commissie voorstellen goedgekeurd voor nieuwe regels over de productie en het op de markt brengen van zaaizaad en pootgoed én voor regels op het gebied van plantgezondheid en de controle daarop. Bionext is teleurgesteld dat de Europese commissie niet ondubbelzinnig heeft gekozen voor het vergroten van de biodiversiteit in de landbouw. Weliswaar worden de regels voor de verkoop van 'rassen die van belang zijn voor het behoud van genetische diversiteit' iets verruimd, maar het gaat daarbij nog steeds alleen om kleine hoeveelheden van oude landrassen en amateurrassen. Alle nieuwe commerciële rassen die op de markt worden gebracht moeten nog steeds voldoen aan de strenge eisen voor uniformiteit.

De huidige zaadwetgeving biedt nu weinig mogelijkheden om rassen op de markt te brengen die niet zo uniform zijn maar wel veel genetische variatie bevatten. Bijvoorbeeld lokaal aangepaste rassen en rassen die door boerenveredelaars ontwikkeld zijn. Daarom heeft Bionext samen met haar koepelorganisatie IFOAM zich het afgelopen jaar al ingezet voor aanpassingen van de conceptvoorstellen van de zaadwetgeving ten gunste van biologische veredelaars en boerenrassen. Maaike Raaijmakers, projectleider biologisch uitgangsmateriaal bij Bionext: "Het hele voorstel straalt uit dat uniforme rassen voor de hoogproductieve landbouw de standaard blijven, dat er alleen uitzonderingen mogelijk zijn ten behoeve van het behoud van genetische diversiteit." Zo biedt het nieuwe voorstel de mogelijkheid om bij wijze van uitzondering meer heterogeen materiaal toe te laten maar het is nog niet duidelijk onder welke voorwaarden. Ook moet het volgens de Commissie mogelijk worden om zadenmengsels op de markt te brengen maar is het aan individuele lidstaten om hierover te besluiten.

Doel van de nieuwe wetgeving is onder andere om de administratieve lasten voor bedrijven te verminderen en een gelijk speelveld te creëren voor zaadbedrijven en veredelaars in alle sectoren. De huidige zaadwetgeving bestaat uit 12 gewasspecifieke Richtlijnen en is erg ingewikkeld en duur in de uitvoering. De voorstellen zullen pas van kracht worden nadat ze ook door het Europese Parlement en de Raad zijn aangenomen. Ook moeten de voorstellen nog nader uitgewerkt worden in uitvoeringsbepalingen. Wat er van de uitzonderingsmogelijkheden in de praktijk terecht komt zal sterk afhangen van de nadere uitwerking van dit wetsvoorstel in de meer gedetailleerde uitvoeringsregels. Bionext zal haar lobby voor een meer diverse zaadwetgeving daarom voorzetten en haar standpunt, in samenwerking met koepelorganisatie IFOAM, de komende maanden onder de aandacht brengen bij het Europese Parlement.

Bron: Bionext
Publicatiedatum: