Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Herstel inkomen in meeste land- en tuinbouwsectoren

Voor veel ondernemers in de land- en tuinbouw is het inkomen in 2012 aanzienlijk beter dan in 2011. Dit komt voornamelijk door stijging van de productprijzen in de meeste agrarische sectoren. Het totaal inkomen in de land- en tuinbouw wordt geraamd op gemiddeld 78.000 euro per bedrijf; een toename van 16.000 euro ten opzichte van vorig jaar. Binnen de land- en tuinbouw is jaarlijks sprake van grote inkomensverschillen, zowel tussen als binnen bedrijfstypen. Dit blijkt uit de jaarlijkse ramingen van LEI Wageningen UR, dinsdag 18 december gepubliceerd in het rapport 'Actuele ontwikkeling van resultaten en inkomens in de land- en tuinbouw in 2012'.

Het gemiddelde inkomen bij leghennenhouders, akkerbouwers, glastuinders en fokzeugenhouders neemt toe. Bij bloembollentelers, melkveehouders, vleeskuikenhouders en vleesvarkenshouders is gemiddeld sprake van een inkomensdaling. Voor de agrarische sector als geheel is 2012 financieel- economisch gezien een goed jaar. De stijging van de productiewaarde (4%) is hoger dan de toename van de productiekosten (2,5%).


Gevarieerd inkomensbeeld in de veehouderij

De stijging van de prijzen van veevoer sinds juni als gevolg van de wereldwijde sterk opgelopen graanprijs, remmen in 2012 de rendementen van alle veehouderijbedrijven. De stijging van de voerprijzen volgt op de forse toename van de voerkosten waarmee de veehouderijsector in 2011 al te maken had. Na twee jaren met inkomensstijging zien melkveehouders dit jaar het inkomen dalen. Naast de voerkosten is de inkomensverslechtering toe te schrijven aan een lagere melkprijs. Voor de vleeskalverenbedrijven met contractafspraken daalt het inkomen dit jaar door teruglopende opbrengsten vanwege leegstand. Melkgeitenhouders boeken door een verdere stijging van de melkprijs een hoger inkomen.

Het inkomen van fokvarkensbedrijven stijgt sterk doordat de biggen meer opbrachten. Vleesvarkenshouders zien hun inkomen uit bedrijf mede daardoor juist licht dalen. Voor de gesloten varkensbedrijven is sprake van een duidelijke inkomensverbetering waarop weer besparingen gerealiseerd worden. Leghennenhouders hebben een uitstekend jaar achter de rug, nadat 2011 zeer teleurstellend is verlopen. De eierprijzen zijn fors hoger dan in 2010 en 2011 en compenseren ruimschoots de gestegen voerprijzen. Voor vleeskuikenhouders daalt het inkomen licht, doordat de stijging van de voerprijzen onvoldoende wordt opgevangen door hogere prijzen van de vleeskuikens.

Goed jaar voor akkerbouw

Het inkomen op de akkerbouwbedrijven valt in 2012 aanzienlijk hoger uit dan in 2011 en ligt rond het recordniveau van 2010. Dit komt door een sterke stijging van de prijzen van consumptieaardappelen en uien en in iets mindere mate van graan en pootaardappelen. Een deel van de prijsstijging is nog niet gerealiseerd, omdat de afzet en prijsvorming nog doorloopt tot halverwege volgend jaar. De bedrijven met veel zetmeelaardappelen realiseerden in 2011 een record rentabiliteit van 111%. De vooruitzichten voor 2012 zijn door de goede prijzen voor de granen, bieten en zetmeelaardappelen zelfs nog beter. Hierdoor blijft het inkomen op zetmeelbedrijven op een hoog niveau.

Tuinbouw: hogere inkomens glastuinbouw en wisselend beeld in opengrondstuinbouw

In de glastuinbouw stijgen de inkomens in alle drie sectoren door hogere productprijzen. Voor de glasgroentebedrijven volgt een herstel op het zeer teleurstellend 2011 waarin de sector de gevolgen ondervond van de EHEC-crisis. Prijzen van tomaten en komkommers stijgen sterk na de zeer lage marktprijzen van vorig jaar. Het inkomensniveau in de glasgroente is weer positief, maar nog te laag om besparingen te realiseren. De inkomens op snijbloemenbedrijven stijgen tot een goed niveau door betere prijzen als gevolg van beperkter aanbod en toenemende vraag. De pot- en perkplantenbedrijven zijn de afgelopen jaren de best renderende glastuinbouwsector en zien ook in 2012 hun inkomen licht stijgen.

In de opengrondstuinbouw boeken de groenteteelt en fruitteelt door hogere productprijzen een inkomensverbetering. Het inkomen van bloembollentelers daalt door lagere opbrengstprijzen. In de boomteelt is het inkomen dit jaar nagenoeg gelijk, bij een matige afzet van de producten en stijgende kosten.

Klik hier om de publicatie te bekijken.
Publicatiedatum: