Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Studie toont mogelijke impact hervorming Europees landbouwbeleid op Vlaamse bio-landbouw

Het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is aan zijn volgende hervorming toe. Vanaf 2014 zullen de verschillende onderdelen van het beleid aangepast worden, dus ook de rechtstreekse steun en het plattelandsontwikkelingsbeleid. In een studie van de afdeling Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en Visserij wordt op basis van de wetgevende voorstellen van de Europese Commissie de mogelijke impact van de hervorming van het GLB ingeschat voor de biologische landbouw in Vlaanderen.


Huidige situatie

Voor het huidige GLB wordt 2013 als referentiescenario beschouwd. Dat houdt in dat op basis van de gegevens van 2010/2011 een inschatting gemaakt is van de pijler I-steun en de pijler II-steun in 2013. Er zijn 240 landbouwers die gecertificeerd zijn voor de biologische productiemethode en in 2011 een verzamelaanvraag ingediend hebben. Daarvan zijn er 209 die minstens op de helft van hun areaal de biologische productiemethode toepassen. In deze studie wordt enkel die groep bio-landbouwers beschouwd. Slechts 46% van die bio-landbouwers krijgt pijler I-steun in 2013. Er zijn veel meer bio-landbouwers met pijler II-steun voor agromilieumaatregelen en/of vergoeding natuur. De maatregel bio-hectaresteun is de belangrijkste steunmaatregel.

GLB na 2013

Volgens de voorliggende wetgevende voorstellen komen landbouwers die in 2011 toeslagrechten hadden en landbouwers die in 2011 enkel fruit, groenten, aardappelen en/of wijn teelden vanaf 2014 in aanmerking voor nieuwe toeslagrechten en dat voor het totaal van het subsidiabele areaal. Daardoor stijgt het aantal potentiƫle begunstigden, maar het blijft beperkt tot 117 of 56% van de bio-landbouwers. Het aantal hectares waarover de rechtstreekse steun verdeeld wordt, neemt aanzienlijk toe. Dat komt doordat het volledige subsidiabele areaal in rekening gebracht wordt en niet enkel de toeslagrechten die de bio-landbouwers nu in bezit hebben. De bio-landbouwers die ook na 2013 niet in aanmerking komen voor pijler I-steun zijn vooral gericht op tuinbouw maar hebben ook een beperkte oppervlakte akkerbouw- en voedergewassen.

Scenario's voor pijler I-steun

De impact van de herverdeling van de rechtstreekse steun werd onderzocht voor twee scenario's: een eerste scenario met ongewijzigd budget en een tweede met een budgetdaling van 8%. In beide gevallen werd de zoogkoeienpremie niet ontkoppeld. Door de herverdeling van de steun vloeit er minstens 37% meer rechtstreekse steun naar de biosector dan in het referentiescenario in 2013. Ook het gemiddelde bedrag ligt hoger. Er zijn veel meer winnaars dan verliezers. Een kleine minderheid heeft een groot verlies of een grote winst.

Voor het scenario met budgetdaling werd vastgesteld dat de groep van de grootste verliezers uit enkele grotere bedrijven bestaat met meer rundvee en met meer en waardevollere toeslagrechten. Het valt op dat de helft van de groep grootste winnaars veel schapen en/of geiten houdt. Ze hebben ook meer rundvee en een groter areaal. Minstens drie kwart van dat areaal is ingenomen door voedergewassen. Daarnaast is er een ook een groep die meer gericht is op tuinbouw en geen dieren heeft.
 

Biohectaresteun

In het voorstel voor steun aan Plattelandsontwikkeling 2014-2020 door het Europees Landbouwfonds (pijler II) blijft biohectaresteun mogelijk. Het verschil is dat het geen agromilieumaatregel meer zal zijn maar een afzonderlijke maatregel. De maximale steunbedragen voor biohectaresteun die worden voorgesteld, zijn dezelfde als de huidige. Maar of er voor de biohectaresteun ook een betaling boven het vastgelegde maximumplafond mogelijk zal zijn, zoals in het lopende Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, is nog onzeker. Het staat dus nog niet vast of de biolandbouwers dezelfde of lagere steunbedragen zullen kunnen krijgen voor de biohectaresteun.

Klik hier
voor het rapport.
Publicatiedatum: