Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Donderdag 6 oktober in Swifterband

NVLV themadag 'Bijen en wormen: de basis voor onze voedselproductie en groei van alle gewassen'

Het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding (NVLV) organiseert op donderdag 6 oktober 2011 in samenwerking met de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) weer een themadag met als onderwerp 'Bijen en wormen: nodig voor optimale plantengroei en de basis voor onze voedselproductie'.

Op deze themadag staan wij stil bij dit gegeven en besteden we aandacht aan de teruggang van zowel bijen als wormen in de natuur en de moderne landbouw. Er wordt gekeken naar de oorzaken van deze teruggang - en wordt bezien naar de mogelijkheden om dit te herstellen. Ook schenken we aandacht hoe boeren en tuinders bewust kunnen sturen op het vergroten van de aantallen bestuivende insecten en het meer completeren van het bodemleven.

Zowel bijen als wormen zijn medebepalend voor het inkomen van de boer en tuinder. Kennis en er praktisch mee werken kunnen hen grote voordelen bieden.
Bijen zorgen voor bestuiving in de landbouw en in de gehele natuur. Ze zijn ook voeding voor vele andere soorten en dieren. Maar de honingbij (en vele andere nuttige insecten) worden bedreigd door onze huidige manier van landbouw. Dit is een duidelijk teken dat er iets danig mis is in de huidige landbouwpraktijken.
Het bodemleven voedt de planten. Het is voor de planten, zoals de darmflora dat is voor mens en dier. Net zoals een gezonde darmflora nuttige stoffen vrijmaakt uit voedsel, zo maakt een gezond bodemleven nuttige stoffen vrij voor planten. De taken van wormen zijn daarbij veelomvattend: de worm staat als organisme aan de top van het biotoop in de bodem.

Een gezonde bodem bevat ongeveer 15 á 20 ton aan levende biomassa per ha. Binnen de kringlooplandbouw is een belangrijke filosofie en werkwijze daarom gebaseerd op de visie: 'De boer voedt het bodemleven, het bodemleven voedt de plant'. Boeren die werken volgens de kringlooplandbouw zijn zich ervan bewust dat zowel kunstmest als antibiotica niet bijdragen aan een gezond bodemleven. Ze dienen dan ook overbodig te worden gemaakt om op zo snel mogelijk gezond voedsel met kwaliteit te kunnen produceren voor ons als burgers en consumenten. Wetgeving kan met deze optiek drastisch worden vereenvoudigd!

Programma

09:30 – 10:00 uur: Inloop en koffie/thee

10:00 – 11:00 uur: Romée Van der Zee – De honingbij: het nut, de kansen en de bedreigingen.
Romée Van der Zee is een internationaal bekende bijenexpert van het Nederlands Centrum voor Bijenonderzoek (NCB), een organisatie die onderzoek verricht naar de oorzaak en de ontwikkeling van bijensterfte, met name in Nederland.

11:00 – 11:15 uur: koffie/thee in de zaal

11:15 – 12:15 uur: Peter Vanhoof – Spreekt over: De bovenwereld van de bijen en de onderwereld van de wormen.
Peter is een praktijkdeskundige en wetenschapper. Hij heeft circa 100 bijenvolken in beheer en is voorzitter van een bijenvereniging in Polen (Organic Forest Polska). Hij introduceert ook een zeer praktische analysemethode voor grond en producten. De bio elektrovolt test van prof.Claude Vincent. – BEV, waarmee ter plaatse analyses kunnen worden gemaakt en uitslagen digitaal worden gelezen. Hij is in België geboren en woont en werkt sinds 1994 in Polen, op een landgoed met veel bijen.

12:15 – 13:00 uur: Lunch – stamppotmaaltijd met zuiveltoetje. Plus mogelijkheden tot netwerken

13:00 – 13:30 uur: Speakers' corner – voor korte presentaties en mededelingen. Aankondigingen (graag vooraf opgeven bij het bestuur)

13:30 – 14:30 uur: Egbert Lantinga – Het nut van aardwormen en de kansen voor de boer.
Egbert Lantinga (Leerstoelgroep biologische landbouwsystemen, WUR) heeft met zijn studenten onderzoek gedaan naar de levenswijze en het nut van verschillende soorten aardwormen (40 soorten) op de bedrijven van Theo Spruit en Dirk Jan ter Voort. Elk type worm vervult een bepaalde functie in de biotoop van het bodemleven. Boeren kunnen veel doen (en nog meer laten) om het leven van de aardworm te bevorderen.

14:30 – 15:00 uur: Paneldiscussie

15:00 uur: Sluiting themadag door de voorzitter
Tot circa 16:00 uur is er nog een koffie / borrel voor de deelnemers die na willen praten.

NVLV - Themadagen

Deze themadag wordt georganiseerd in de traditie van de PMOV, één van de voorlopers van het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding. De PMOV (Platform Minderhoudhoeve, Ossekampen, VEL/VANLA) bestond uit een groep melkveehouders en wetenschappers die eind jaren '90 verder wilden gaan met ecologische technieken en principes. Er werden goede resultaten mee behaald op de proefbedrijven van het Wageningen Universiteit en Research Centrum. De essentie van die aanpak was: structuurrijker en eiwitarmer voeren > gezondere dieren > betere mestkwaliteit > stimuleren bodemleven > minder kunstmest. Deze werkwijze vormt de basis van de kringlooplandbouw die nu door het NVLV, de VBBM en in tuinbouwkringen wordt gepropageerd. PMOV organiseerde regelmatig inspirerende themadagen in Swifterbant. Er blijkt grote behoefte te zijn om dit voort te zetten.

Doelgroep

Leden van het NVLV en VBBM en allen, ook burgers die geïnteresseerd zijn in mogelijk-heden voor bedrijfspraktijken en die zich wil laten informeren over de positief ordenende werking van de natuur zelf.

Locatie

'De Hoeksteen', De Poort 17 – 19, 8255 AA Swifterbant. Telefoonnummer 0321 321432.

Kosten

45 euro per persoon, inclusief lunch en consumpties. Leden van NVLV en VBBM ontvangen 10 euro reductie. Ook indien u zich nu als donateur van NVLV opgeeft. Zie www.nvlv.nl of bel.

Aanmelden: Via e-mail naar [email protected] of via Wigle Vriesinga, telefoonnummer 0512 541314, fax 0512 537600.

Bij het aanmelding per mail naam, eventueel lid vereniging, adres en telefoonnummer opgeven. (En mogelijk e-mailadres bij telefonische opgave). Na aanmelding volgt nadere informatie, zo veel mogelijk via een mail.

Mede informatie bij Wil Braakman 0224 561166 of [email protected].
Publicatiedatum: