Skal erkent de diversiteit van de geregistreerde bedrijven en handelt daarnaar. Dit staat in de op 20 juni gepubliceerde Meerjarenvisie 2011-2015. Begin 2011 staan ruim 3100 bedrijven geregistreerd bij Skal. De diversiteit onder deze bedrijven is enorm wat betreft grootte, soort product, professionaliteit en doelstelling.

Deze diversiteit zorgt voor verschillen in wat bedrijven van Skal verwachten. De één wil een uitgekleed dienstenpakket tegen een lage prijs terwijl de ander meer ondersteuning verwacht en daar best wat meer voor wil betalen. De één verwacht dat Skal louter op de wettelijke voorschriften toeziet terwijl de ander van Skal ook adviezen verwacht hoe het bedrijf aan die wettelijke voorschriften kan voldoen (bijvoorbeeld op bedrijfseconomisch verantwoorde wijze).

De huidige werkwijze van Skal maakt nauwelijks onderscheid in dienstverlening. Daar wil de organisatie verandering in aanbrengen. Skal onderkent de verscheidenheid aan wensen bij de geregistreerden. Deze verscheidenheid daagt Skal uit de bio-bedrijven met meer maatwerk te bedienen. Vanzelfsprekend altijd met de wettelijke bepalingen als kader. Skal gaat binnen deze bepalingen zoeken naar een doelmatige en efficiënte invulling van deze wensen. Dit leidt tot een gedifferentieerd aanbod van diensten en tot het inzetten van verschillende vormen van communicatie. Vanzelfsprekend heeft dit consequenties voor de tarieven en zal dit resulteren in een meer specifieke kostentoerekening.

Bron: Meerjarenvisie 2011-2015 Skal