Uiterlijk medio 2011 zal al het varkensvlees dat Dirk van de Broek verkoopt van ongecastreerde varkens afkomstig zijn. Dat meldt algemeen directeur Michiel de Haan. Ook zullen Dirk, Bas en Digros uiterlijk in de tweede helft van 2011 vlees met een keurmerk introduceren. De Haan betreurt het dat de stichtingen Varkens in Nood en Dier & Recht voornemens zijn de supermarktorganisatie te dagvaarden om te stoppen met het verkopen van gecastreerd varkensvlees.

"Dirk van den Broek blijft hoog inzetten waar het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit geldt ook voor de inkoop van vis en vlees. Daar waar we de mogelijkheden hebben, maken we nieuwe keuzes. Dat vergt soms tijd", aldus De Haan.

"We zijn al geruime tijd in gesprek met varkenshouders en slachters over verbetering van de leefcondities van varkens en de toelevering van ongecastreerd vlees. Vast staat dat we op zo kort mogelijke termijn zullen omschakelen naar een volledig assortiment ongecastreerd vlees. Wat dit nog in de weg staat zijn de lopende afspraken die we moeten respecteren." De Haan stelt in dit verband dat verreweg de meeste andere supermarkten op dit moment met hetzelfde probleem worstelen en als gevolg van lopende afspraken nog geen volledig assortiment ongecastreerd vlees verkopen.

Bio-vlees

Dirk zal het huidige beleid met betrekking tot opname en promotie van biologisch vlees in het assortiment ook onverminderd voortzetten. "We voeren hierin een ruim assortiment en hebben elke week een aanbieding in de folder", aldus De Haan. "Nog in oktober roemde Stichting Wakker Dier de supermarkten van Dirk, Bas en Digros, omdat zij voorop lopen met het aantal aanbiedingen in biologisch vlees en vleesvervangers." Hij doet een beroep op belangenorganisaties vertrouwen te hebben in de oprechte bedoelingen en inspanningen van Dirk van de Broek het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bron: AgriHolland