De gemeente Amsterdam bespaart bijna een kwart miljoen euro door stenen en puin op IJburg opnieuw te gebruiken bij de aanleg van wegen. De winst bestaat uit lagere stortkosten, besparing op de aanschaf van nieuwe stenen en zand, en lagere transportkosten. Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) past, in opdracht van het Projectbureau IJburg, in totaal drie recyclingmethoden toe. Zo is 27 oktober begonnen met het breken van 5000 ton puin.

Gebruikte stenen en ander materiaal in de wegenbouw worden meestal afgevoerd en als puin elders verwerkt. Dat kost geld. Vervolgens moet voor de aanleg van nieuwe wegen nieuw bouwmateriaal worden gekocht. Ook de aan- en afvoer van puin, stenen en zand is kostbaar. Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) stelde voor de kringloop te sluiten: hergebruik ter plaatse zo veel mogelijk stenen en gebruik de rest voor het maken van nieuwe wegfunderingen.

In totaal wordt bijna een kwart miljoen euro bespaard, waarvan 50.000 op de aanschaf van betonklinkerkeien en 55.000 op de aanschaf van zand. Het puinbreken bespaart een kleine 25.000 euro aan stortkosten; 115.000 euro wordt bespaard op het niet hoeven storten van menggranulaat. Ook de milieuwinst is aanzienlijk: er wordt minder materiaal en dus minder grondstoffen gebruikt. Ook is er veel minder energie en transport nodig.

Bron: Duurzaam Gebouwd