Donderdag 14 oktober bezochten ruim 30 vertegenwoordigers van gemeenten, grootgroenvoorzieners, landschapsarchitecten en boomkwekers de bijeenkomst 'Biologische bomen voor een duurzame aanplant'. Overheden en andere partijen willen in toenemende mate duurzaam en biologisch plantmateriaal inkopen maar veelal ontbreekt de kennis.De initiatiefnemers van de dag, de Stichting Biologische Boomkwekerijgewassen en het bedrijfsnetwerk Biologische Boomkwekerijproducten (DLV Plant en Hessel Marketing & Communicatie) organiseerden in samenwerking met de gemeente Zwolle deze bijeenkomst om partijen de ontbrekende kennis bij te brengen.

Er is gesproken over de belangrijkste facetten in de biologische boomkwekerijketen. Geertje van der Krogt ging in op alle aspecten van de biologische boomkwekerij. Het gaat om het in stand houden van het natuurlijk evenwicht. Duidelijk werd dat insecten daar een zeer grote rol in spelen. Maaike Cox van Skal maakte de deelnemers duidelijk hoe de betrouwbaarheid en traceerbaarheid gewaarborgd wordt in de keten.s' Middags kwamen juist de ervaringsdeskundigen met de inkoop en aanplant van biologisch en autochtoon-biologisch plantmateriaal aan het woord. Ellen Prosee van de gemeente Schijndel en Raymond Tilmans van de Provincie Limburg maakten duidelijk dat zonder ambitie en gedrevenheid het lastig is om de inkoop van biologisch in eerste instantie te realiseren. Is het voorwerk eenmaal gedaan dan gaat het een stuk makkelijker. Nauwe samenspraak tussen inkopers en kwekers over bijvoorbeeld aanbod blijft daarin belangrijk.Om de deelnemers aan deze dag ook helder te maken wat er op de biologische boomkwekerij precies gebeurd, is er in het programma ruimte gemaakt om de biologische gemeentekwekerij van Zwolle te bezoeken. Daar werd duidelijk dat kwaliteit en biologisch in de boomkwekerij zeer goed samen gaan.