Erik Does, directeur van EkoPlaza, reageert in dit artikel op de kritische blog van cultuursocioloog Fiona Harmsen. Zij beweert dat EkoPlaza er niet is voor de economisch zwakkeren en volgens haar is EkoPlaza net zoals de Jumbo of Albert Heijn een keihard commercieel bedrijf en geen stichting vanuit het idealistische gedachtegoed dat arm en rijk gezond zouden moeten kunnen eten.

"Ons inziens zijn we wel een stevig stuk duurzamer dan veel andere aanbieders van levensmiddelen"
Tijdens de presentatie heb ik gesteld dat we in 2013 slechts 106 miljoen euro consumentenomzet hebben gerealiseerd in een markt van 33 miljard euro. Dit om enigszins het enorme verwachtingspatroon rondom ons bedrijf en biologisch in het algemeen tot realistische maatstaven terug te brengen.

Wij maken geen tweedeling waarbij bewust-onbewust gelijk is aan sociaal-economisch zwak en sterk. Wij hebben wel degelijk veel gemotiveerde klanten die financieel niet tot de elite behoren, maar voor wie we onze missie biologisch bereikbaar maken zeer welkom is. Het is een feit dat we inderdaad meer hoger opgeleide, en daarmee waarschijnlijk ook financieel draagkrachtiger consumenten hebben. Niet iedereen heeft hetzelfde kennisniveau, maar de groep is sterk groeiende, daar draagt ook een opiniestuk als deze aan bij.

Dat EkoPlaza binnen haar mogelijkheden mee wil denken, lieten we zien bij de ondersteuning van een moestuin van de basisschool Het Startpunt gevestigd in een achterstandswijk in Den Haag. En met de sponsoring in het project van Giovanni van Bronkhorst zorgen we er mede voor dat kinderen van de GBF een bepaalde periode gratis biologisch fruit krijgen. We laten daarmee zien, ook voordat het debat plaatsvond, wel degelijk oog te hebben voor dit sociale aspect van onze samenleving en het belang van goede voeding in het algemeen.

We pretenderen niet het antwoord op alle problemen te zijn, maar proberen op transparante wijze en voor de juiste prijs, met normale betalingstermijn aan onze leveranciers, een bijdrage te leveren aan een gezonde levensstijl waarbij biologische levensmiddelen en duurzaamheid ook in de persoonlijke omgang speerpunten zijn. Het is wenselijk voor de ontwikkeling van biologische landbouw dat de reguliere vervuiler meer betaalt, waardoor biologische producten en dus betere voeding door meer mensen gekocht kan worden. De voordelen van een gezonde levensstijl zijn vorig jaar helder in het onderzoek van de Universiteit van Tilburg naar voren gebracht.

Het klopt dat we een commercieel (familie)bedrijf zijn waarbij we ook moeten zorgen voor continuïteit en een prettige werksfeer voor onze medewerkers. De wijze waarop we die continuïteit proberen te realiseren, is ons inziens wel een stevig stuk duurzamer dan veel andere aanbieders van levensmiddelen. Als tussenschakel proberen we binnen de grenzen van onze mogelijkheden een juiste prijs aan de consument te bieden alsmede een duurzame relatie met onze boeren, telers en leveranciers te onderhouden. Voordelen van toenemende schaalgrootte hebben we de afgelopen jaren teruggegeven aan de consument door prijsverlagingen die goede voeding weer meer bereikbaar maken.

Erik Does

Voor meer informatie: Edoes@udea.nl