In de Nederlandse landbouwsector is de winstquote de afgelopen jaren afgenomen, net als in de hele economie, meldt het CBS. Alleen in de chemische industrie, de horeca en de vervoerssector is de winstquote toegenomen in 2022 ten opzichte van 2019. Deze vier sectoren vallen onder energie-intensieve bedrijfstakken. De energie-intensiteit en het type energie wisselt tussen de vier geanalyseerde bedrijfstakken.


In de grafiek is duidelijk te zien dat alleen de winstquote in de landbouwsector is afgenomen.

Productie nam meer toe dan de kosten
De winstquote nam toe doordat de bedrijfstakken de gestegen kosten opvingen met meer afzet of hogere afzetprijzen. In de horeca kwam de sterkere toename van de productie vooral doordat er ten opzichte van 2019 meer werd geconsumeerd, terwijl bedrijven minder personeel inzetten. De kostenstijging van onder andere energie werd dus opgevangen door meer te verkopen. In de vervoerssector en de chemie werden de hogere kostprijzen doorberekend aan de klant.

Toename van kosten op alle vlakken
De kosten van bedrijfstakken zijn niet alleen toegenomen door de hogere energielasten. In de meeste bedrijfstakken leverden overige materialen en diensten de grootste bijdrage aan de toename van de kosten. Materialen en diensten zijn voor veel bedrijfstakken een belangrijke input voor het productieproces. Hogere prijzen voor materialen en diensten hebben daardoor een grote invloed op de totale kosten.

De vier meest energie-intensieve bedrijfstakken zagen de uitgaven aan arbeid in mindere mate toenemen dan in de hele economie het geval was.


In de landbouwsector is de kostenpost materiaal en diensten het meest veranderd.

Bron: CBS