Tijdens de biobeurs heeft Agrifirm verschillende workshops georganiseerd. Een samenvatting van de verschillende workshops die er werden gegeven:

Met groenbemesters de diepte in
Waarom kies je voor een mengsel van groenbemesters (of juist niet…)? Hoe draagt een groenbemester bij aan het bodemleven en de bodemstructuur? En welke nutriënten worden het beste vastgelegd met groenbemesters?

Kenniscoördinator Bodem & Biodiversiteit Thea van Beers en teeltspecialist Erik Nagelhoud van Agrifirm namen de deelnemers in het webinar mee in de verschillende functies van groenbemesters. Ook konden de deelnemers zelf aangeven welke onderwerpen ze het liefst wilden horen. Door een mooie opkomst kunnen wij terugkijken op een geslaagd webinar.

De inzet van groene middelen
Jan Ties Malda (Cebeco Agro) en Yvo Kouwenhoven (Agrifirm Bioteam) gaven op de biobeurs een presentatie over de inzet van groene middelen. Hoe ga je om met ziektes en plagen? Wanneer zet je bladmeststoffen in? En hoe kunnen nematoden effectief ingezet worden? Tijdens de presentatie gingen Jan Ties en Yvo met elkaar in gesprek over deze onderwerpen.

Met enkele prikkelende stellingen werd het publiek uitgenodigd om hierover na te denken. 'De balans in de bodem moet je niet verstoren' werd er onder andere gezegd. Andere zagen dit wat genuanceerder. Als de uitdagingen groter lijken te worden, is het mooi als er middelen zijn die de planten ondersteunen. Met bijvoorbeeld natuurlijke vijanden van Koppert (inzet van nematoden), de biostimulanten van Pireco (op basis van kruidenextracten) of de schimmel van Contans WG (waarmee de sclerotinia levenscyclus wordt doorbroken) kunnen gepaste aanvullingen zijn op een biologische bedrijfsvoering.

Bron: Agrifirm