SPNA meldt dat de rapportages duist en rijpadenonderzoek BO Akkerbouw 2020-2023 beschikbaar zijn. In de periode 2020-2023 heeft SPNA een tweetal projecten voor de BO Akkerbouw gerealiseerd, waarbij er onderzoek gedaan is naar alternatieve bestrijding van duist in granen en ook is er een onderzoek geweest naar CTF (Controlled Traffic Farming, rijpadenteelt).

Verschillende strategiƫn van onkruidbestrijding (waaronder ook duist) in granen zijn onderzocht op SPNA Agroresearch. Dit betreffen zowel instapproeven als specifieke bedrijfsproeven. Naast het herbicide onderzoek is er ook onderzoek gedaan in bouwplanverband.

In het als tweede genoemde onderzoek concluderen de onderzoekers dat een rijpadensysteem voordelen kan hebben in de biologische teelt. Bij gewassen als erwt en pompoen kan het zorgen voor minder onkruiddruk omdat mechanisch onkruid bestrijden makkelijker en eerder kan worden uitgevoerd. Tevens kan het leiden tot een lagere ziektedruk omdat verspreiding over de rijpaden minder snel gaat. Voor een gewas als zomertarwe weegt de voordelen van minder onkruid en ziektedruk niet op tegen het verlies aan oppervlakte en daarmee verlies van opbrengst.

Klik hier voor de rapportage 'Alternatieven voor duist bestrijding overzichtsrapportage 2020-2023'. En hier voor 'Controlled traffic farming overzichtsrapportage 2020-2023'.

Voor meer informatie: www.spna.nl