De kabinetsformatie is het moment om je standpunt onder de aandacht te brengen. De SER pleit in de notitie 'Perspectief op brede welvaart in 2040' voor perspectief op duurzame landbouw, zo beschrijft hoofdredacteur van Boerderij, Jan Vullings, in zijn column. Hij stelt zich echter hardop de vraag wat duurzame landbouw dan is. "Biologische landbouw claimt die positie. (...) Demissionair landbouwminister Piet Adema nuanceert evenwel: biologisch is één van de pijlers. En Rabobank-directeur Alex Datema zegt in het Algemeen Dagblad: 'Je hoeft niet per se biologisch te zijn om duurzaam te zijn.'"

Hij noemt die opstelling reëel. Het marktsegment ziet hij als beperkt, omdat het grootste struikelblok nog altijd de prijs is. "De overheid start dit jaar nog wel een campagne voor biologische producten. Je kunt je serieus de vraag stellen of dit zin heeft. Het zit niet in kennis of bewustwording. De prijs dicteert. En bovendien: vertel dan ook het hele verhaal. Biologisch doet het op hectareniveau overal beter in emissie van broeikasgassen, maar per kilo product niet. En wat ‘gangbaar’ heet, schuift steeds verder op richting bio. Een slechte keuze bestaat niet."

Meerdere duurzame wegen naar Rome
Michaël Wilde reageert op LinkedIn op de column van Jan Vullings en ziet meerdere wegen naar duurzaamheid: "Zeer goed nieuws dat de gangbare landbouw grote stappen maakt qua verduurzaming, dat is keihard nodig gezien de vele problemen waar wij momenteel mee kampen (watervervuiling, klimaat, biodiversiteitsverlies, bodemverarming, stikstof, dierenwelzijn, gezondheid). Als biologische sector hoor je ons niet zeggen dat biologisch het enige pad is, er zijn meerdere duurzame wegen naar Rome. Het grote obstakel voor markt is niet alleen de soms wat hogere prijs, maar de prijsperceptie. Daarom is een consumenten campagne juist een goed idee omdat consumenten met kennis over deze toekomstbestendige vorm van landbouw vaker biologische boodschappen gaan doen. Om de doelstelling van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 15% biologisch areaal in 2030 te behalen is echter veel meer nodig." Hierbij noemt hij onder meer het onder de aandacht brengen in retail door actieweken, volledig assortiment bio aanbieden en meer biologische inkopen door overheden.

De vraag of het prijsverschil dan te groot is, beaamt hij. Echter zit het hem, zo stelt hij, voornamelijk in de perceptie van de consumenten. "Wij moeten inderdaad kijken naar het prijsverschil maar ook als samenleving beseffen dat wij nu te weinig betalen voor ons voedsel. Als wij van boeren (gangbare en biologische) verwachten dat ze naast gezond en lekker voedsel produceren ook de bodem beschermen, een bijdrage leveren aan de klimaat oplossing, de natuur beschermen, dieren een beter leven geven etc., dan moeten wij als maatschappij (en individu) bereid zijn daar voor te betalen en de boer een eerlijke en echte prijs te betalen. Wij zijn namelijk allemaal verantwoordelijk."

Voor meer informatie:
Bionext
Bennekomseweg 43
6717 LL Ede
030 2339970
info@bionext.nl
www.bionext.nl