Vrijdag 19 januari jongstleden is Rein Mantel van biologisch-dynamisch fruitteeltbedrijf Fruitful op 65-jarige leeftijd plotseling overleden. "Intens verdrietig zijn wij, nu wij afscheid hebben moeten nemen van onze Rein", geeft de familie aan.

Rein zal in besloten kring begraven worden op een natuurbegraafplaats op de Veluwe.

De familie is bereikbaar via rmantel@hotmail.com.