Het aantal landbouwbedrijven in Duitsland is in de jaren 2020 tot 2023 met ongeveer 3% of 7.800 gedaald naar 255.000 bedrijven. Volgens het Duitse federale bureau voor statistiek (Destatis) op de 'Grüne Woche' in Berlijn, op basis van de resultaten van de agrarische structuurenquête van 2023, zet de structurele verandering in de landbouw zich voort naar minder, maar grotere bedrijven. In totaal beheerden de bedrijven in 2023 ongeveer 16,6 miljoen hectare land.

Hoewel het aantal bedrijven van 2020 tot 2023 verder afnam, bleef de omvang van het landbouwareaal in Duitsland sinds 2010 bijna gelijk (2010: 16,7 miljoen hectare; 2023: 16,6 miljoen hectare). De afname van het aantal bedrijven ging daarom nog steeds gepaard met een toename van de gemiddelde bedrijfsgrootte: in 2010 beheerde een landbouwbedrijf gemiddeld slechts 56 hectare, in 2020 was dit al 63 hectare en in 2023 tenslotte 65 hectare landbouwgrond per bedrijf. Van 2020 tot 2023 nam ook het aantal arbeidskrachten in de landbouw af, met ongeveer 7% of 62.000 tot in totaal 876.000 werknemers.

Biologische landbouw registreert sterke groei
Het aantal bedrijven met biologische landbouw bedroeg in 2023 28.700, wat vergeleken met de telling van 2020 een aanzienlijke stijging van ongeveer 10% betekent. De biologische bedrijven vormden daarmee ongeveer 11% van alle landbouwbedrijven. Ook het biologisch beheerde areaal steeg in vergelijking met 2020, met 16% tot ongeveer 1,85 miljoen hectare. Het aandeel van het biologisch beheerde areaal in het totale landbouwareaal bedroeg daarmee ook ongeveer 11%.

Nedersaksen: structuurenquête bevestigt landelijke trend
In 2023 beheerden in Nedersaksen 34.000 landbouwbedrijven de bijna 2,6 miljoen hectare landbouwgrond. Volgens het Bureau voor Statistiek van Nedersaksen (LSN) is het aantal landbouwbedrijven ten opzichte van 2020 verder gedaald met 3,7%. De gemiddelde bedrijfsgrootte steeg in dezelfde periode van 73 naar 76 hectare.

Het aantal biologisch werkende bedrijven in Nedersaksen is in vergelijking met 2020 aanzienlijk gestegen met 19% tot 2.100 bedrijven. In 2023 waren in deze deelstaat 6,2% van alle landbouwbedrijven biologisch. Ook het biologisch beheerde areaal werd vergroot, met 20,1% tot 146.800 hectare. Het aandeel van dit areaal in het totale landbouwareaal is daarmee 5,7%.

Bron: Destatis