Als biologisch/biodynamisch boer, handelaar of consument wil je natuurlijk dat de hele landbouw weer gezond wordt. De Nederlandse overheid blijkt daar echter keer op keer niet voor te kiezen: die dient andere belangen. Toch is de gewenste omslag zeker mogelijk en noodzakelijk. Maar hoe dan wel? En wat kunnen we daar zelf aan doen?

Wouter Kamphuis, biodynamische boer bij Emmen, is geïnspireerd door de sociaalwetenschappelijke inzichten van Rudolf Steiner. Dezelfde Steiner die ook de grondlegger is van de biodynamische landbouw.

Wouter Kamphuis

Dé belangrijkste voorwaarde voor een echte landbouwtransitie ten goede is volgens hem meteen ook de voorwaarde voor het realiseren van een echt rechtvaardige en menswaardige moderne samenleving in het algemeen.

Die voorwaarde luidt, dat we toewerken naar een economie waarin alleen nog werkelijke prestaties van mensen verhandeld worden, die voorzien in werkelijke behoeften van andere mensen. Dat betekent dat grond dan geen koopwaar meer is, en geen financiële waarde neer heeft!

Hoe kun je je dat voorstellen? In dit artikel werkt Wouter zijn visie uit.

Voor meer informatie:
Wouter Kamphuis
Biologisch-dynamische boerderij 't Leeuweriksveld
Zandzoom 72
7814 VJ Emmen (Wilhelmsoord)
0591 381445
info@leeuweriksveld.nl
www.leeuweriksveld.nl